Модульний контроль з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови у ЗВО»

Знання – неоціненне багатство, якого маєш набути в роки отроцтва, ранньої юності (Василь Сухомлинський)

Обсяг завдань і розподіл балів для модульного контролю
з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови у ЗВО»

 Змістовий модуль 1. «Організація викладання української мови у вищій школі за кредитно-трансферною технологією» – 30 балів:

1. Участь в інтерактивному методичному колоквіумі «Методика формування професійної компетентності майбутніх педагогів-мовників у вимірах сьогодення» – 20 балів:

  • підготовка й оформлення друкованих та електронних матеріалів – 10 балів;
  • виголошення доповіді (тема за вибором магістранта) та участь в науковій дискусії – 5 б.;
  • мультимедійна презентація до доповіді – 5 б.

2. «Сучасна лінгвометодика в іменах» – підготовка науково-біографічного нарису про видатних українських лінгводидактів (персоналія за вибором студента) – 5 балів

3. Активність студента під час аудиторної роботи – 5 балів.

blogging blogger freelance 41910 321

Змістовий модуль 2. «Дидактичні засади викладання української мови у вищій школі» – 30 балів:

 1. Розробити конспект лекції до одного з розділів курсу «Сучасна українська мова» для студентів, які навчаються за ОПП «Середня освіта (українська мова і література). Унаочнити план-конспект мультимедійною презентацією (тема лекції на вибір магістранта / магістрантки) – 10 балів.

2. Розробити повний конспект практичного / семінарського заняття до одного з розділів курсу «Сучасна українська мова» для студентів, які навчаються за ОПП «Середня освіта (українська мова і література). Унаочнити план-конспект мультимедійною презентацією (тема практичного заняття на вибір магістранта / магістрантки)  – 10 балів.

3. Підготувати розгорнутий самоаналіз конспектів лекції та практичного заняття  – 10 балів.

blogging creative writing content management 1200 428

Вид семестрового контролю – іспит (40 балів)

  • Розв’язання 20 тестових завдань закритого типу (за допомогою автоматизованої опції вибору завдань із банку тестів) – 20 балів.
  • Розв’язання одного тестового завдання відкритого типу – 20 балів.

Матеріали підготувала:

доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...