СО_Вивчення синтаксису складного речення в ЗЗСО: Питання до іспиту

Секрет успіху – наполегливість у досягненні мети (Б. Дізраелі)

Сучасна українська мова (вивчення синтаксису складного речення в ЗЗСО)

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ

(для студентів-бакалаврів ІV-го курсу
спец. «Середня освіта (українська мова та література)»

1. Загальна характеристика складного речення. Основні ознаки складного речення.
2. Питання типології складних речень (логіко-граматична, формально-граматична та структурно-семантична класифікації).
3. Поняття про складносурядне речення: визначення, формально-граматична та структурно-семантична класифікації.
4. Шкільна класифікація складносурядних речень у зіставленні із науковою типологією.
5. Складносурядні речення відкритої структури з єднальними відношеннями.
6. Складносурядні речення відкритої структури з розділовими відношеннями.
7. Складносурядні речення закритої структури з одним показником зв’язку.
8. Складносурядні речення закритої структури з двома показниками зв’язку.
9. Градаційні та пояснювальні складносурядні речення.
10. Розділові знаки у складносурядному реченні.
11. Загальна характеристика складнопідрядних речень: визначення та проблема класифікації.
12. Основні відмінності між складносурядними та складнопідрядними реченнями.
13. Сполучники і сполучні слова як засоби зв’язку підрядної частини з головною у складному реченні.
14. Складнопідрядні речення гнучкої / негнучкої, відкритої / закритої структур.
15. Шкільна класифікація складнопідрядних речень у зіставленні з науковою типологією.
15. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури (загальна ха­рак­теристика).
16. Складнопідрядні речення граматичного типу (загальна характеристика).
17. Складнопідрядні присубстантивні речення (якісно-означальні та розповідно-поширювальні).
18. Складнопідрядні прикомпаративні речення.
19. Складнопідрядні речення семантичного типу (об’єктно-з’ясувальні).
20. Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення (загальна характеристика).
21. Складнопідрядні предметно-ототожнювальні речення. Поняття про ТЕ1 і ТЕ2.
22. Складнопідрядні ототожнювальні речення з означальним та просторовим значенням.
23. Складнопідрядні фразеологічні речення як різновид речень нерозчленованої структури.
24. Складнопідрядні речення вміщувальні.
25. Загальна характеристика складнопідрядних речень розчленованої структури.
26. Складнопідрядні речення часу.
27. Складнопідрядне речення умови.
28. Складнопідрядні допустові речення.
29. Складнопідрядні речення мети.
30. Складнопідрядні речення наслідкові.
31. Складнопідрядні порівняльні речення, їхні відмінності від порівняльних зворотів у простому ускладненому реченні.
32. Складнопідрядні речення відповідності (зіставлювальні).
33. Складнопідрядні речення відносно-поширювальні (супровідні).
34. Розділові знаки у складнопідрядному реченні.
35. Поняття про складні безсполучникові речення (історія їх вивчення, визначення).
36. Питання класифікації складних безсполучникових речень у школі та підручниках до ЗВО.
37. Складні безсполучникові речення відкритої структури. Кома між частинами складного безсполучникового речення.
38. Складні безсполучникові речення закритої типізованої структури.
39. Складні безсполучникові речення закритої нетипізованої структури.
40. Тире у складному безсполучниковому реченні.
41. Двокрапка у складному безсполучниковому реченні.
42. Синоніміка складних сполучникових та безсполучникових речень.
43. Поняття про складні ускладнені (багатокомпонентні) речення.
44. Поняття про структурне та семантичне ускладнення складного речення.
45. Критерії виокремлення складних ускладнених (багатокомпонентних) речень як специфічного типу синтаксичних одиниць.
46. Складні ускладнені (багатокомпонентні) складносурядні речення.
47. Складні ускладнені (багатокомпонентні) безсполучникові речення.
48. Складні ускладнені (багатокомпонентні) складнопідрядні речення (із супідрядністю).
49. Складні ускладнені (багатокомпонентні) складнопідрядні речення (із послідовною підрядністю).
50. Складні ускладнені (багатокомпонентні) із сурядним та підрядним зв’язками.
51. Складні ускладнені (багатокомпонентні) речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв’язками.
52. Розділові знаки у складних багатокомпонентних реченнях.
53. Поняття про період. Особливості пунктуації періодів.

sepp 31

Як вдало прожитий день приносить щасливий сон, так плідно прожите життя вдало дарує втіху (Леонардо да Вінчі)

 Матеріали підготували:

доктор філологічних наук, професор
кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.