Методика викладання української мови в ЗЗСО

Учитель творить Людину. Ці мудрі й ваговиті слова можна сказати тільки про матір і батька (В. О. Сухомлинський)

 Кульбабська О. В., Кардащук О. В. Крок у професію. Методика викладання української мови : навч. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. 256 с. ISBN 978-966-423-424-4

Навчальний посібник охоплює три частини. У першій подано програму з обов’язкового циклу загальної (професійної з відповідного курсу) підготовки студентів „Методика викладання української мови”, систему орієнтирів для самостійної роботи студентів першого освітнього рівня 0.14 „Бакалавр середньої освіти (українська мова і література)” та 0.35 „Бакалавр філології (українська мова і література)”. Довідковий підрозділ посібника рекомендує основну й додаткову науково-методичну літературу, корпус шкільних підручників і лексикографічних праць. Друга частина репрезентує методичні рекомендації щодо проведення контрольно-корекційних заходів із навчальної дисципліни „Методика викладання української мови”, передбачених кредитно-трансферною системою організації навчального процесу, зокрема, тестові завдання, укладені за навчальною програмою нормативного курсу до двох змістових модулів, орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю, а також єдині вимоги до оцінювання знань студентів під час написання модульних і семестрових контрольних робіт. Третій розділ посібника містить орієнтовний перелік питань до державної підсумкової атестації для здобуття кваліфікації бакалавра, зразки практичних завдань і вимоги до оцінювання знань студентів під час складання комплексного державного екзамену з методики викладання української мови.

Для викладачів, аспірантів, студентів-бакалаврів.

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.