Вторинна предикація у простому реченні. Монограіфя Кульбабська О.В.

Ім’я в науці. Професор Іларіон Слинько

Вивчення предмета синтаксису – це принципове питання, у якому відбивається той чи інший погляд на граматику загалом,
синтаксична концепція, лінгвістична школа (І. І. Слинько)

Ім’я в науці. Професор Іларіон Слинько : монографічне науково-довідкове видання / упорядники: О. В. Кульбабська, Н. О. Шатілова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 608 с., портр. – (Історіографія мовознавчої науки в Чернівецькому університеті).

Монографічне науково-довідкове видання є своєрідним пошанівком світлої пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови ЧДУ Іларіона Іларіоновича Слинька (цьогоріч минає 25 років з дня смерті лінгвіста). До першої частини увійшли: наукові статті «Проблеми синтаксису української мови: тради­ції та сучасність» та «Основні аспекти дослідження синтаксису української мови в нау­ковій концепції професора І. І. Слинька», хронологічна канва життя та діяльності вче­ного, повна бібліографія його праць. Друга частина репрезентує науковий доробок чер­нівецького філолога з історичного й новітнього синтаксису української мови та методи­ки його викладання (зокрема праці, що їх надруковано в періодичних виданнях і збірни­ках наукових праць, які вже стали раритетами). У Додатках до монографії подано архів­ні матеріали, світлини та спогади, а також запропоновано практичні завдання для сту­дентів, які опановують навчальні дисципліни: «Синтаксис і пунктуація української мови», «Історія лінгвістичних учень», «Проблеми і досягнення сучасного українського мовознавства», «Вступ до спеціальності», «Основи мовознавчих досліджень», «Методо­логія та організація наукових досліджень», «Методика викладання української мови в ЗЗСО», «Методика викладання української мови в закладах вищої освіти».

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей зак­ладів вищої освіти, усіх, кого цікавлять проблеми синтаксису й лінгводидактики.

85536  ПОКЛИКАННЯ НА ПОВНИЙ ТЕКСТ МОНОГРАФІЇ
 https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/9890

85536  АНОНС МОНОГРАФІЧНО-ДОВІДКОВОГО ВИДАННЯ

 АНОНС МОНОГРАФІЇ

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.