Основи мовознавчих досліджень: модульний курс. О. В. Кульбабська, Н. О. Шатілова.

Основи мовознавчих досліджень

Розумова праця чи не найважча для людини. Мріяти – легко і приємно, а перетворити думку в дію – найважча річ у світі (К. Ушинський).

Автори: Кульбабська О.В., Шатілова Н.О. Основи мовознавчих досліджень : модульний курс : навч. посібник / О. В. Кульбабська, Н. О. Шатілова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 344 с. ISBN 978-966-423-376-4

Призначення посібника – надати допомогу студентам-філологам у написанні курсових і дипломних робіт з актуальних проблем українського мовознавства, у підготовці до друку наукових статей і тез доповідей, рефератів, а також рецензій на наукові та навчально-методичні праці, ознайомити з методологічними засадами наукового пізнання і творчості, практикою пошукової роботи в бібліотеках й Інтернет-джерелах, архівах, музеях, науково-дослідних установах України.

Представлений у посібнику блок лекційних, практичних та самостійних занять допоможе студентам сформувати необхідні навички писемного наукового мовлення, розвинути їх у професійній діяльності та вдосконалити вміння створювати власні наукові тексти; кваліфіковано оволодіти понятійним апаратом, методикою виконання та оформлення науково-дослідної роботи; успішно захистити дипломну роботу і бути готовим до подальших творчих наукових пошуків. Сформований термінологічний словник науковця-початківця під рубрикою „Nota bene”, різноманітні вправи та завдання стануть у пригоді на практичних заняттях і в процесі організації самостійної роботи.

Для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти й викладачів, які організовують навчальну роботу з курсів „Основи мовознавчих досліджень”, „Вступ для спеціальності”, „Науково-дослідна робота студентів”, „Науковий семінар”, „Написання наукової роботи”.

Завантажити PDF

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.