Українська мова: Схеми, таблиці, тести. Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська

Українська мова: Схеми, таблиці, тести

Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним (Г.Сковорода)

Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник, рекомендований МОНУ [для студентів вищих навчальних закладів] / Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська. – Львів : Світ, 2005. – 304 с.

Запропонований навчальний посібник покликаний полегшити засвоєння основних теоретичних відомостей із курсу сучасної української мови, які систематизовані у формі схем і таблиць з огляду на різноманітні сучасні наукові підходи, різні типи класифікацій мовних одиниць. Навчальний матеріал легко розбити на модулі й проконтролювати як залікові кредити.

Таблиці і схеми є своєрідними опорними конспектами, змістовими блоками до основних розділів курсу сучасної української літературної мови, доступно й економно виокремлюють базові поняття, їхні диференційні ознаки та дефініції, що допоможе студентам краще зрозуміти системні зв’язки між одиницями різних рівнів, пізнати їх на практиці.

Другою компонентою посібника є схеми і зразки мовних розборів (фонетичного, орфографічного, орфоепічного, лексичного, морфемного, словотвірного та граматичного), які сприятимуть самостійній роботі студентів.

Тестові завдання, наведені в посібнику до до кожного з розділів, сприятимуть закріпленню теоретичного матеріалу, нададуть змогу поглибити аналіз навчального матеріалу, виокремивши в ньому логічно завершені та послідовно поєднані частини, максимально наблизити і поєднати процеси засвоєння знань та використання їх на практиці, одержати своєчасну й повну зворотну інформацію про хід навчання, досягти високої активності й самостійності студентів, індивідуалізувати навчання і контроль.

Навчальний посібник побудований так, щоб активізувати розумову діяльність студентів, виформовувати їх базовий лінгвістичний світогляд, уможливити економію часу. У комплексі з іншими навчальними виданнями ця книга сприятиме досягненню основної мети навчання української мови у ВНЗ і профільних школах України - розвиток особистості, яка вільно володіє вміннями та навичками комунікативно виправданого користування мовними засобами в різних формах і сферах мовлення.

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.