Державна підсумкова атестація з української мови й методики...

Уважай нещасливим той день і ту годину, коли ти не засвоїв нічого нового (Давньокитайська мудрість) 

Державна підсумкова атестація з української мови та методики викладання української мови :  навч.-метод. посібник / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська, О.В.Кардащук. – Вид. 4-е, випр. і доповн. – Чернівці : Тов. "Наші книги," 2016. – 314 с.; Один електронний оптичний диск; Об’єм даних 3 Мб. – (Бібліотека студента). 

Навчально-методичний посібник охоплює три частини. У першій представлено програму з української мови до державного іспиту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” (7.02030301) напряму підготовки Філологія, схеми та зразки мовних розборів, список рекомендованої літератури та лексикографічного корпусу, лінгвометодичні коментарі, що допоможуть випускникам філологічних факультетів зорієнтуватись у підготовці до підсумкових випробувань. Другий розділ посібника містить програму з методики викладання української мови, орієнтовний перелік питань до державного іспиту на здобуття кваліфікації „Бакалавр” (6.020303), систему орієнтирів для самостійної роботи студентів із курсу методики, зразки практичних завдань, рекомендовану літературу та корпус шкільних підручників, а також єдині вимоги до оцінювання знань студентів під час складання державного комплексного екзамену з української мови та методики її викладання. У третій частині запропоновано методичні поради щодо написання й успішного захисту дипломних і магістерських робіт.

Для викладачів, аспірантів, студентів. 

Завантажити PDF

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.