Вторинна предикація у простому реченні. Монограіфя Кульбабська О.В.

Щоденник-звіт із асистентської практики магістрантів-філологів

Практика – це коли щоразу, долаючи будь-які перешкоди, ти втілюєш у життя свої переконання, свою віру, свої бажання (Марта Грем) 

Автор: Кульбабська Олена. КРОК У ПРОФЕСІЮ. Щоденник-звіт із асистентської практики магістрантів-філологів [Текст] : навчальний посібник / Олена Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – 160 с.

 Пропоноване навчально-методичне видання стане в нагоді випускникам другого (магістерського) рівня вищої освіти під час проходження асистентської практики на випускових кафедрах, що її передбачено навчальним планом та освітньою програмою для підготовки висококваліфікованих фахівців європейського рівня з предметних спеціальностей 014.01 «Середня освіта (українська мова)» та 035.01 «Філологія (українська мова)», здатних до безперервного навчання й самовдосконалення для ефективної роботи в закладах вищої та фахової передвищої освіти. Щоденник-звіт допоможе практиканту спланувати навчальну, навчально-методичну, навчально-аиховну та науково-дослідну роботу, зафіксувати об’єктивні результати професійної діяльності майбутнього викладача та наставника академічної групи, а також дасть змогу керівникам асистентської практики діагностувати загальний рівень фахової, психолого-педагогічної та методичної компетентностей магістрантів-філологів.

Для магістрантів, викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти України.

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.