Вторинна предикація у простому реченні. Монограіфя Кульбабська О.В.

Технології навчання української мови в закладах загальної середньої освіти

 Якщо ваш план  на рік – садіть рис. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на все життя – навчайте дітей (Конфуцій) 

КУЛЬБАБСЬКА Олена. Технології навчання української мови в закладах загальної середньої освіти : методичні рекомендації та тестові завдання для самоконтролю [для магістрантів спец. 014.01 „Середня освіта (українська мова та література)”] : навч.-метод. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – 84 с.

Посібник охоплює три частини. У першій подано методичні реко­мендації щодо проведення контрольних заходів із обов’язкової навчальної дисципліни „Технології навчання української мови в закладах загальної середньої освіти”, передбачених кредитно-трансферною системою організації навчального процесу на першому (магістерському) курсі університету. Другий розділ посібника містить тестові завдання, укладені за навчальною програмою до таких змістових модулів: „Загальні питання викладання української мови в ЗЗСО”, „Методи і прийоми навчання мови. Типи уроків з української мови”, „Модуль-контроль самостійної роботи студентів” і „Заліковий модуль-контроль”; орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю. Довідкова (третя) частина посібника рекомендує літературу з курсу методики викладання української мови та корпус шкільних підручників з української мови, єдині вимоги до оцінювання знань студентів під час написання модульних і семестрових контрольних.

Для широкого кола читачів – магістрантів, викладачів, аспірантів. 

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.