Категорійна структура вторинної предикації

Уважай нещасливим той день і ту годину, коли ти не засвоїв нічого нового (Давньокитайська мудрість) 

Категорійна структура вторинної предикації : модульний курс : навчальний посібник / О. В. Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 268 с.

У навчальному посібнику подано модульну програму зі спецкурсу, короткий виклад теоретичного матеріалу, а також перелік тем, що їх запро­поновано для практичних занять і самостійного опрацювання, реко­мендовано список літератури, контрольні питання та завдання, що допоможуть студентам зорієнтуватись у підготовці до модуль-контролю, набути навичок індивідуально-дослідної роботи з актуальних проблем категорійного синтаксису.

Для магістрантів зі спеціальності 035.01 – „Філологія (українська мова і література)”, „Журналістика”, „Українсько-російський переклад”, а також для студентів факультету іноземних мов, вчителів гімназій і коледжів, усіх, кого цікавлять механізми економії мовних засобів та проблема варіантності синтаксичних одиниць у процесах комунікації.

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.