Модельна програма з української мови і здоров’я, безпеки та добробуту на основі методики CLIL

Щоб дійти до мети, людині потрібно тільки одне. Йти (Оноре де Бальзак)

У сучасному світі конкурентноспроможними на ринку праці є ті, хто за необхідності вміють водночас поєднувати, аналізувати та застосовувати свої знання з кількох навчальних дисциплін.

У XXI столітті досягає успіху той спеціаліст, який має не лише сучасні фахові знання, а ще й знає державну мову ??

Володіння державною мовою – попередня умова для інтеграції осіб, які належать до національних спільнот, інтегровані в широке національне суспільство. У системі освіти відбувається переосмислення завдань відповідно до вимог сьогодення, до практичної реалізації базових принципів компетентнісного підходу навчання. Мета різнобічної діяльності закладу загальної середньої освіти полягає в тому, щоб передовсім сприяти становленню особистості учня / учениці як проєктувальника/-ці власного життя, і паралельно гармонізації та гуманізації взаємин між учнями й педагогами.

Необхідність поєднання актуальних і перспективних завдань освітнього процесу зумовлює використання кращих практик освітнього простору ЄС, оскільки знання кількох мов підвищує конкурентоспроможність випускників на вітчизняному і світовому ринках праці. У цьому аспекті одним із ефективних методів навчання української мови як нерідної є предметно-мовне інтегроване навчання. Зокрема, нова дієва технологія CLIL (англ. Content and language integrated learning), що ґрунтується на т. зв. чотирьох «C»

edit 1 Сontent (зміст),

edit 1 Сommunication (спілкування),

edit 1 Сognition (процес пізнання),

edit 1 Сulture (культура).

Зазначена інноваційна технологія допомагає ознайомити учнів / учениць із ширшим культурним контекстом, підготувати їх до інтернаціоналізації та професіоналізації, підвищити загальну і специфічну мовну компетенцію, розвинути багатомовні зацікавлення й ставлення, урізноманітнити методи та форми навчання й підвищити мотивацію учнів. До того ж методика CLIL дає змогу сформувати лінгвістичну й комунікативну компетенції в учнів / учениць нерідною мовою, а отже, її використання передбачає «вивчення немовних предметів іноземними мовами».

iconka 8 Мета репрезентованої модельної навчальної програми – колегіальна співпраця між філологами-україністами та вчителями, які навчають школярів курсу «Здоров’я, безпека та добробут», підвищення педагогічно-дидактичної компетентності у сфері CLIL та розвиток інтердисциплінарних навчальних проєктів, що забезпечували б умови для формування науково-дослідницького мислення учнів. Автори-укладачі пріоритетним уважають необхідність спонукати учнів до відповідального ставлення до навколишнього середовища, водночас мотивуючи їх до опанування української мови, до навчання «із серцем і розумінням».

Модельна навчальна програма з української мови і здоров’я, безпеки та добробуту

на основі методики CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING),
предметно-мовного інтегрованого навчання, для 5–6 класів з навчанням румунською мовою
закладів загальної середньої освіти. Чернівці–Київ, 2022. 109 с.
[«Схвалено для використання в навчальному процесі» Наказ Міністерства освіти і науки України 22.1/12–Г–409.
Рішення експертних комісій з української мови (протокол № 3 від 19.08.2022),
із здоров’я, безпеки та добробуту (протокол № 3 від 05.08.2022)].

11.11.2022 1
Авторки:

Тетяна ФОНАРЮК, Олена КУЛЬБАБСЬКА, Юлія ФІЛІП, Ірина УНГУРЯН, Оксана СИРОТЮК, Анастасія КОСТІНА-КНІЖНИЦЬКА

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

grif a model program based on the clil methodology


Вічним законом для педагога нехай буде: вчити й учитися всьому через приклади, повчання та застосування їх у практиці.

Ян Амос Коменський

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.