Модельна навчальна програма «Українська мова». 5–9 класи

Бути вчителем у цифрову добу — це навчати навичок майбутнього вже сьогодні (Дженіфер Флемінг)

Сучасна система освіти України зазнає кардинальних змін, що спричинено її виходом до європейського та світового простору. Ці зміни охоплюють усі навчальні предмети освітнього процесу в Новій українській школі, серед яких чільне місце посідають предмети мовно-літературної галузі – українську мову та літературу, мови й літератури відповідних корінних народів і національних спільнот, іншомовну освіту.

У цьому аспекті особливої ваги набувають процеси оновлення навчальних програм, зміни концепцій сучасних підручників, вивчення науково-методичного досвіду провідних лінгводидактів і вчителів-практиків. Одна з таких інновацій, що є результатом запровадження Нової української школи в освітній простір нашої держави, – модельні навчальні програми для базової школи.
Їхня основна мета – розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів / учениць, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського народу. Автори програм прагнуть досягти того, щоб процеси викладання та навчання були орієнтовані на учня / ученицю, мали практичну спрямованість, заохочення школярів і залучення їх у таке навчальне середовище, у якому поважають права всіх учасників освітнього процесу.

Оскільки освіта охоплює навчання, виховання та розвиток, у модельній програмі задекларовані важливі аспекти виховних завдань школи, орієнтованих на загальнолюдські цінності, зокрема:

edit 1 морально-етичні: гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей;

edit 1 соціально-політичні: свобода, демократія, культурне розмаїття, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність за рідних.

Глибинність такого виховання – запорука розвитку Української держави.

iconka 8 Мета обов’язкового предмета «Українська мова» в класах з навчанням мовами національних спільнот полягає у виробленні в учнів / учениць мовленнєвих (комунікативних) умінь і навичок для майбутньої освітньої та суспільної діяльності. Такі уміння стануть навичками лише за умови належних знань лексичної та граматичної систем української мови, їхніх особливостей порівняно з рідною національною мовою учня / учениці.

024 book 1

Модельна навчальна програма з української мови

для 5–9 класів із навчанням румунською мовою
закладів загальної середньої освіти. Чернівці–Київ, 2021. 142 с.
[«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»
(наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)].

prezentatsiia 3

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Успішні та неуспішні люди не надто відрізняються своїми здібностями.
Вони відрізняються лише своїм бажанням досягнути максимуму свого потенціалу.

Джон Максвел

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.