«Українська мова» – підручник для 6 класу з навчанням румунською мовою

Завдання книги – полегшити, прискорити пізнання життя, а не замінити його (Ян Корчак).

Зміст підручника, розроблений авторами з Буковини, базується на компетентнісному підході до навчання. А отже, змістова частина рецензованого підручника структурована авторками в такий спосіб, щоб сприяти виформуванню вмінь учнів/учениць щодо пізнання, аналізу й тлумачення явищ навколишньої дійсності, репрезентації власної особистості через мовні знання в соціумі, у взаєминах з іншими людьми.

Погортавши нову навчальну книгу, можна констатувати, що її змістове наповнення відповідає всім структурним компонентам чинної Модельної навчальної програми з української мови для 5–9 класів, зокрема: повно й вичерпно зреалізовано змістовий виклад навчального предмета, види навчальної діяльності, викладені за змістовими лініями «Взаємодіємо усно», «Досліджуємо медіа», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо мовні явища». Обсяг підручника корелює із кількістю навчальних годин, відведених на вивчення української мови у школах з румунською мовою навчання; логічно, послідовно та систематизовано викладено основний матеріал із дотриманням принципів науковості, доступності, наочності. Зміст підручника цілком реалізує очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності, визначені Модельною програмою, та забезпечує досягнення відповідної мети, цілей і завдань навчального предмета.

 01.04.2024 7

 21

Підручник зручний у користуванні, що засвідчує вправність та досвід авторок в укладанні підручників для Нової української школи. Текст та ілюстрації видання для шестикласників/шестикласниць підручника відповідають основним науково-методичним та психолого-педагогічним вимогам. Ілюстративний матеріал забезпечує втілення в навчальний процес виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій і відповідає антидискримінаційному підходу в освіті.

 ПІДРУЧНИК

85536  Довідково: Українська мова : підруч. для 6 кл. з навч. румун. мовою закл. заг. серед. осв. (з аудіосупроводом) / Т. Фонарюк, О. Кульбабська, А. Костіна-Кніжницька. Львів : Світ, 2023. 280 с.

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.