Українську мову знай, гарно й чемно розмовляй!

 Майстер-клас для абітурієнтів Буковини від Олександра Авраменка, відомого автора підручників і навчальних посібників з української мови

 Дорогий Друже!

Живучи в шаленому темпі підготовки до державної підсумкової атестації та до зовнішнього незалежного тестування, Ти не зміг наприкінці минулого навчального року взяти участь у майстер-класі з культури мовлення від Олександра Авраменка? Не сумуй! У подальшому викладі прочитаєш і будеш тримати на оці мовностилістичні поради від автора й ведучого експрес-уроків української в «Сніданку з 1+1».

attachmentP.S. Значення й наголошення слів, про які йшлося під час зустрічі зі студентами, учнями та педагогами в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, ми перевірили за лінгвістичними словниками, унаочнили інформацію в таблиці й додали тлумачення найуживаніших фразеологізмів з відповідними стрижневими словами.

БЛОК 1
ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ: РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ

 

Російське слово
Український відповідник
Основне лексичне значення слова
Фразеологізм
Тлумачення фразеологізму

бедрó

стегнО

 

частина ноги людини або тварини від тазостегнового до колінного суглоба, а також зовнішня сторона верхньої частини ноги, тазу

   

блин

млинЕць

тонкий коржик із рідкого тіста, спечений на сковороді

 

♦ ПЕрший млинЕць нанівЕць
(синонім: Перший бублик глевкий)

Не все виходить з першого разу

бруснúка

бруснИця

напівкущова вічнозелена рослина

   

вéко

 

повІка, або рідше повІко – в однині; повІки – у множині

рухомі складки шкіри, що зверху і знизу закривають око

   

вострéбованый

 

 затрЕбуваний, запИтуваний

 

канц. дієприкм. пас. мин. ч. до затребувати

   

высокомéрный

 

зарозумІлий; гордовИтий, пихАтий

 

який поводиться гордовито, пихато, занадто самовпевнено, вважаючи себе в чому-небудь вищим від інших

   

горящая
путёвка (тур)

гаряча путівка
(тур)

 

спеціальна пропозиція туроператорів відпочити (подорожувати) за путівкою, що спричинює термінове оформлення документів (пор.: англ. „Last minute”, себто „Останньої хвилини”)

 

♦ По гарячих слідах – слідом за подією, не гаючи часу; негайно.

 

гóлень

 

гомІлка,
або голІнка

 

частина ноги від коліна до ступні

   

 

висóк

 

скрОня

 

бокова частина черепа від вуха до лоба

   

 

голубúка

 

лохИна, або голубИка

 

кущова рослина родини брусницевих з темно-синіми їстівними ягодами

   

 

грéбля (существ. от гл. грести)

 

веслувАння

 

дія за значенням дієсл. веслувати – гребти веслом (веслами), переміщаючи човен, судно

   

 

дéрзкий

 

зухвАлий

 

який не виявляє належної поваги, пошани до кого-, чого-небудь

   

 

жаркóе

 

печЕня

 

м’ясна страва – запечене або смажене м'ясо

   

зáдник
(в обуви)

закаблУк

задня частина взуття, що охоплює п'яту

 

♦ Давати (дати) лиха закаблукам

 

танцювати із запалом

♦ Ударити в закаблуки

пуститися в танець; затанцювати

зрачóк

зінИця

отвір у райдужній оболонці ока, крізь який у нього проникає світлове проміння

♦ Берегти як зіницю ока (як око, як ока в голові)

пильно зберігати, старанно доглядати, охороняти що-небудь

♦ Не змикати (зімкнути) очей (повік); [І, ні] на волосину не змикати (зімкнути) очей

не мати змоги заснути навіть на короткий час

♦ Очі (повіки) [не] клеяться (клеїлися)

очі [не] злипаються (злипалися)

úкры

 

лИтка,
литкИ (у множині)

округлий м'яз на задній частині голінки людини

♦ Смалити (присмалювати) литки біля кого

залицятися до кого-небудь

 

клюква

 

журавлИна,
або клЮква

 

вічнозелена кущова сланка рослина з тонкими ниткоподібними гілками, що дає червоні їстівні ягоди

   

 

кóпчик

 

кУприк

 

нижня кінцева частина хребта

   

копьё

спис

холодна зброя у вигляді гострого металевого наконечника на довгому держаку

♦ Ламати списи

 

а) (заст.) зма­гатися в киданні списів на рицарських турнірах;

б) (за що, навколо чого) при­страсно боротися за кого-, що-небудь, обстоювати щось

кáтыш

кОвтУн (зменш. ковтунцІ)

жмут збитого волосся, вовни, шерсті

   

кладóвка

комОра

 

приміщення в житловому будинку, де тримають продукти харчування, хатні речі тощо

   

лóпасть

лОпать

 

широкий плаский кінець чого-небудь;
робоча, плоскої форми частина гребних і повітряних гвинтів, а також коліс, весел тощо

   

мéлочь

дрібнІ гроші,
дрібнІ (розм.)

щось незначне

   

мнúтельный

помИсливий

 

який від усього чекає небезпеки, неприємності; недовірливий, хворобливо підозріливий

   

настырный

 

настИрливий,
або в’Їдливий (уЇдливий)

 

причепливий

   

дошкУльний

невідв'язний (про комах)

перчáтка

рукавИчка

виріб із тонкої тканини, шкіри, бавовняних ниток тощо з відділеннями (для всіх пальців), який надівають на кисть руки

♦ Кидати (кинути) рукавичку –
2 значення:

 

а) (іст.) викликати на дуель, поєдинок;
б) (спорт.) вступати в боротьбу з ким-небудь

♦ Міняти (кого, що), як (мов, немов тощо) рукавички

міняти часто, легковажно, нерозсудли­во кого-, що-небудь

♦ Підняти рукавичку

прийняти виклик на дуель, поєдинок

прóбка
(на дороге)

затОр

скупчення людей, транспорту, що створює перешкоду рухові

   

прорéха,
разрéз

шліц (крав.),
або рОзпірка

розпорене місце в одязі (спідниці, брюках або на боках піджака)

   

 

прóтивень

 

дЕко

 

лист (діал.)

   

прядь

пАсмо

пучок волосся, часом довгого, переплутаного або кошлатого

   

 

расточúтель-
ный

 

марнотрАт­ний

 

який нерозумно, без потреби витрачає гроші, майно тощо

   

рычáг

 

вАжіль
(-желя, чол.)

 

деталь машини у вигляді стрижня з ручкою для регу­лювання чого-небудь

   

сдáча

здАча,
або рЕшта (рідко)

залишок грошей, що їх повертають під час розрахунків

 

♦ До решти

 

дощенту, дотла

♦ Та й [буде] решта!

уживають на означення остаточного розв'язання якоїсь справи

скулá

вИлиця

опукла кістка між оком і верхньою щелепою

   

 

с розмáхом

 

навІдліг

 

розмахнувшись із силою; з розмаху

   

ствóрка (турникета)

стУлка

рухомо закріплена частина або половина якого-небудь предмета, який може закриватися і розкриватися

   

 

столéшница

 

стільнИця

 

верхня дошка, кришка стола

   

 

тóмный

 

млОсний

 

Який спричинює знемогу, млості

   

укрощáть

прибОркувати

утихомирювати, усмиряти когось; стримувати прояв, зменшувати силу, швидкість і т. ін. чого-небудь

♦ Приборкувати (приборкати) крила – 4 значення:

а) підрізати крила птахо­ві, позбав­ляючи його можливості літати;

б) позбавля­ти кого-небудь віри в себе, у свої сили, можли­вості;

в) позбавля­ти волі, свободи;

г) впливати на кого-небудь своєю силою, авторитетом; угамовувати

 

чёлка

 

чубОк,
або грИвка

Зменш. до чуб, або грива

   

шест

жердИна

довга, тонка, без гілок частина дерева; ключина

   

 

язвúтельный

 

марнослАв­ний

 

Те саме, що пихатий, гонористий

   

 

 

 

♦ У Сірка очі позичати

утратити почуття сорому

 

 

 

♦ Тягти Сірка за хвіст

не поспішати, говорити одноманітно

 

 

 

♦ Бреше, як Сірко на вітер

про балакучу людину

 

 

 

♦ Як Сіркові муху з’їсти

дуже швидко, легко щось зробити

 

 

 

♦ На безриб’ї і рак – риба.

♦ Де немає співця, послухаєш і горобця.

♦ Голодному й опеньки – м’ясо.

♦ На безлюдді і Хома – чоловік.

♦ У степу і хрущ – м’ясо.

коли нема ліпшого, мусиш радіти з того, що в тебе є

Далі буде... 
І не лише від Авраменка! 

agenda

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.