Особливості національної вступної кампанії-2018

МОНУ оприлюднило Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (Наказ № 1378 від 13 жовтня 2017 р.) 

  Основні зміни в Умовах прийому на навчання до закладів 
вищої освіти України в 2018 році:

 • В Умовах зафіксовано скорочення кількості заяв на місця державного та регіонального замовлення порівняно з минулорічною вступною кампанією. Раніше можна було подавати 9 заяв на місця держзамовлення на 4 спеціальності, а в 2018 році до 7 заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних  пропозиціях не більше ніж на 4 спеціальності
 • На контракт­ну форму навчання кількість заяв не обмежується.
 • У 2018 році вступ до вищих навчальних закладів відбуватиметься за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької, французької та іспанської мов. Чинними з цих предметів будуть сертифікати лише за 2018 рік!
 • Для вступу в університети на всі спеціальності обов’язковим буде сертифікат з української мови та літератури.
 • Другий і третій конкурсні предмети наведено в спеціальній таблиці ДОДАТКА 4 Умов. Наприклад, для спеціальності 0.14 «Середня освіта (українська мова і література)» другий предмет – історія України, а третій – іноземна мова або  географія (на вибір); для спеціальності 0.35 «Філологія (українська мова і література)» другий предмет – іноземна мова, а третій – історія України або географія (на вибір).
 • 2018 року абітурієнти з Криму та Донбасу вступатимуть за окремими квотами й на основі ЗНО/вступних іспитів (замість ЗНО). Особливості вступу передбачено також для пільгових категорій – інвалідів, дітей сиріт, учасників АТО. 
Термін прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 • Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження додатків документів про освіту триватиме з 02 липня до 18:00 години 25 липня.
 • Медичні огляди та інші до конкурсні процедури, якщо це спричинено законодавством особливими умовами, проведуть до 11 липня.
 • Прийом заяв та документів, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами) і військових навчальних закладів підрозділів закладів вищої освіти, розпочнуть із 02 липня, а завершать о 18.00 годині 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів; о 18.00 годині 26 липнядля осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 

 УВАГА! 

1. Прийом заяв у вищі навчальні заклади на основі ЗНО відбуватиметься лише в електронній формі (крім вступників, які мають спеціальні права на участь у конкурсі, право на зарахування за квотами, а також тих, у кого є розбіжності в документі, що посвідчує особу, та сертифікаті ЗНО). У паперовій формі абітурієнт може подати документи лише особисто в разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з іншої причини, підтвердженої довідкою приймальної комісії.

2. Під час подання заяв на відкриті й закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один із таких варіантів:

 • «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення та на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
 • «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

3. Вступники, які претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначена абітурієнтом пріоритетність заяв не може бути змінена!

4.Для участі в конкурсі для вступу за різними формами навчання –денною та заочною – вступники подають окремі заяви.

5. Виправлення технічних помилок у поданих заявах відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

6. Вступник має право до закінчення подання електронних заяв скасувати у своєму електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану й допущену до конкурсу в закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю.

7. Не допускаються до вступних випробувань та в конкурсному відборі особи, які:

 • без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений час;
 • знання яких оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення;
 • забрали документи після дати закінчення прийому документів.

8. В Умовах прийому 2018 року впроваджено чотири коефіцієнти до конкурсного бала – регіональнийгалузевийсільський і першочерговий.

Терміни додаткових випробувань на деякі спеціальності або для пільгових категорій абітурієнтів
 • вступні творчі конкурси пройдуть кількома сесіями з 14 до 26 липня включно;
 • творчий залік проводиться з 01 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну спеціальність;
 • співбесіди триватимуть з 21 до 23 липня включно.
Зарахування на місця державного замовлення
 • Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня.
 • Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати заяву на анулювання заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбудеться не пізніше 12.00 години 26 липня.
 • Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення анулюють упродовж 26 липня.
 • Формування рейтингового списку вступників, які вступають основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, оприлюднять не пізніше 01 серпня.
 • Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години 06 серпня.
 • Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.
 • Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, – не пізніше 18 серпня.
ДОДАТКОВІ БАЛИ нарахують у разі документального підтвердження
 • Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних іспитів за вибором вступника.
 • Призерам (особам, нагородженим дипломами І–ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10.
 • За успішне закінчення підготовчих курсів зі спеціальностей, яким держава надає підтримку (за шкалою від 100 до 200). Перелік таких спеціальностей наведено в ДОДАТКУ 2.

 ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2018

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

24 травня

ІСПАНСЬКА МОВА

29 травня

НІМЕЦЬКА МОВА

29 травня

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

29 травня

АНГЛІЙСЬКА МОВА

01 червня

МАТЕМАТИКА

22 травня

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

06 червня

БІОЛОГІЯ

04 червня

ГЕОГРАФІЯ

08 червня

ФІЗИКА

11 червня

ХІМІЯ

13 червня

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надано особливої підтримки від держави

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків і конкурсів для вступу на навчання
для здобутя освітнього ступеня бакалавра

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа
про повну загальну освіту в шкалу 100–200 балів

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюють
з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі для участі в конкурсному відборі до ВНЗ у 2018 році

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Офіційні джерела: Сайти Міністерства освіти України та Українського центру оцінювання якості освіти


Майже в усіх справах найважче – початок (Марк Теренцій Варрон).
Тож нехай Ваш початок буде легким і успішним!!!

xtreme colorful illustration man gamer manager distant remote work internet marketer designer freelancer sits computer cyber power fluid telework web design business 191130 20

 

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.