НМТ на 200 балів! Тренувальні різнотипні тести (Варіант № 10 А)

Мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх (Олесь Гончар)

ВАРІАНТ 10

Завдання 1–5 мають по чотири варіанти відповіді, із яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

Прочитайте текст і виконайте завдання 1–5 до нього.

(1) Гулевичівна походить з українського, дворянського роду. (2) Вона не була княгинею. (3) Ім’я цієї жінки назавжди вписано в історію нашого народу, у нашу освіту, науку й культуру. (4) Вона передала свою садибу, землі й будинки в Києві для заснування монастиря, шпиталю й школи. (5) У Луцьку меценатка також пожертвувала на Луцьке брацтво, монастир і шпиталь власні кошти .

1. Орфографічну помилку допущено в слові речення

А першого               Б другого                 В четвертого                       Г п’ятого

2. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому              Б третьому               В четвертому                      Г п’ятому

3. У називному відмінку в тексті вжито слово

А жінки                     Б землі                      В будинки                            Г меценатка

4. Непоширеним є речення

А перше                    Б друге                     В третє                                  Г п’яте

5. Однорідні члени є в кожному реченні, ОКРІМ

А першого                Б третього                В четвертого                       Г п’ятого


Завдання 6–10 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

6. На другий склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ
А поняття
Б проміжок
В тризуб
Г причіп

7. Орфографічну помилку допущено в рядку
А колосся, гряззю, міццю, майбуття
Б бароко, інтермецо, лібрето, фортисимо
В грушевий, овочевий, радієвий, бойовий
Г морозиво, добриво, прядиво, мережево

8. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка
А у сні, стіна, сосні, сміх
Б берег, бензин, бетон, безмежний
В розділ, здібний, знімати, візьми
Г лякатися, кольори, люлька, глибоко

9. Тільки в множині вживаються всі іменники в рядку
А роковини, жоржини
Б сутінки, натхнення
В ревнощі, Дарданелли
Г Альпи, золото

10. Лише іменники чоловічого роду в усіх рядках, ОКРІМ
А сип, собака, степ
Б степінь, ступінь, толь
В тунель, тюль, фенхель
Г шампунь, ярмарок, резюме


ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ із ЗНО_2021

screenshot 4

12

screenshot 5

screenshot 6

screenshot 7

screenshot 8

 

screenshot 9

screenshot 10

Завдання 11–25  мають по чотири  варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

screenshot 11

1

Завдання 34–48 мають по п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

34. Закінчення -А (-Я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники рядка
А журавель, синонім, народ, млин
Б Крим, серпень, брат, гараж
В Донець, параграф, діаметр, грам
Г літр, чагарник, мільйон, азот
Д вихор, вантаж, конус, кодекс

35. Форму кличного відмінка утворено неправильно
А Настю
Б Мотре
В Галино
Г Маріє
Д Катре

36. Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх слів рядка
А верф, паралель, подорож, мазь
Б пам’ять, сіль, велич, лазур
В вуаль, буденність, суміш, папороть
Г річ, заметіль, емаль, світлотінь
Д магістраль, ціль, мігрень, радість

37. Усі прикметники утворюються від іменників за допомогою суфікса -ЕВ- (-ЄВ-) у рядку
А груша, емаль, дощ, вогонь
Б алюміній, павич, насіння, матч
В палац, ситець, спориш, марш
Г кефаль, комиш, стиль, явір
Д снігур, пічкур, гроза, яблуня

38. Граматично НЕ правильна відповідь на запитання «Котра година?»
А шістнадцята година двадцять хвилин
Б за двадцять шоста
В двадцять хвилин на п’яту
Г без двадцяти п’ять
Д двадцять хвилин по четвертій

39. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А ілюзіоніст, лялечка, яблунька
Б лущити, серйозно, оленятко
В гайок, дзьоб, тятива
Г ящірка, йорзати, магія
Д горюю, маляр, галявина

40. Спільнокореневими є всі слова в рядку, ОКРІМ
А доброта, добряк, добрий
Б сміливий, смільчак, сміливість
В боягуз, боягузтво, боягузливий
Г місто, містянин, містичний
Д хитрість, хитрун, хитрий

41. Лише числівники розміщені в рядку
А четвертий, чотири, четвертак
Б потроїти, троє, третій
В дві треті, кільканадцять, перший
Г по-третє, три, тринадцятий
Д третина, десять, десятий

42. Лексичну помилку допущено в усіх словосполученнях, ОКРІМ
А музей під відкритим небом
Б у скорому майбутньому
В болюче питання
Г виписка з протоколу
Д влучний вислів

43. Поширеним є речення
А Треба пережити.
Б Хлопець виявився не ликом шитий.
В Батько з матір’ю будуть співати.
Г Життя, як відомо, швидкоплинне.
Д Друзям весело.

44. Тире обов’язково потрібно ставити в усіх реченнях, ОКРІМ (розділові знаки пропущено)
А Співчуття перший крок до людяності.
Б Чемнiсть є ввiчливiстю.
В Смішного боятися правди не любити.
Г Не йти вперед значить іти назад.
Д Талант це віра в себе.

45. Граматичну помилку допущено в реченні
А Спускаючись з гірки, я усміхався до друзів.
Б Слухаючи казки, хлопчик згадував цікаву історію.
В Повернувшись із роботи, мама приготувала смачну вечерю.
Г Заспівавши пісню, мене захопила ця мелодія.
Д Радіючи успіхам у навчанні, прагнутиму досягти нових звершень.

46. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак)
Уявіть,(1) як на вашому шляху загоряється свіча,(2) символ доброї надії,(3) відчуйте її подих,(4) теплий аромат,зігрійтеся теплом,(5) що струменить від свічки,(6) подякуйте своєму янголові за турботу, пригостіть його чимось смачненьким,(7) щоб він повертався до вас якомога частіше.

НЕПРАВИЛЬНО обґрунтовано вживання розділових знаків запропоновано в рядку
А кома 1 – перед складнопідрядним реченням
Б коми 2, 3 – при відокремленій прикладці
В кома 4 – між однорідними членами речення
Г коми 5, 6 – на межі складнопідрядного речення
Д коми 7 – між однорідними членами речення

47. Двоскладним реченням є
А Мене вночі до нього таємно увели.
Б Учора ще жодної квітки не було.
В Поміж липами – один-однісінький старий дуб.
Г Все життя мене будеш любить.
Д Як страшно знати правду без прикрас.

48. Прочитайте речення 

Та щось щоночі й щодня той кінь летить у степах навмання.

 Оберіть за подібністю синтаксичного значення підкреслений фрагмент у простому реченні та складному
А Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.
Б Полетіла шукати інше дерево, щоб поласувати ягодами.
В Я старий чоловік і бачив багато проблем, хоча більшість з них ніколи не траплялися.
Г Коли все відчутніше дихатиме в обличчя зима, то на гіллі деяких рідкісних яблунь і далі висітимуть яблука.
Д Ніякі проблеми не страшні, якщо вдома тебе чекають люблячі люди.


У завданнях 49–53 до кожного з чотирьох фрагментів інформації, позначених цифрою, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант,
позначений буквою.

49. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.

Випадок уживання тире

1 тире в безсполучниковому складному реченні
2 тире в неповному реченні
3 тире між підметом і присудком
4 тире при однорідних членах речення

Приклад

А  Дерево славиться плодами, людина – ділами.
Б  Кінцева мета красномовства – переконувати людей.
В  Молоді мріють – старі згадують.
Г  У душі виношуємо слово – лагідне й безжальне, ніби криця.
Д  Стукіт помалу затихав, затихав – і вмер.

 50. Установіть відповідність між групою лексики та прикладами.

Група лексики


1 архаїзми
2 історизми
3 неологізми
4 діалектизми         

Приклад

А  пря, ниткоплут
Б  боярин, свита
В  логін, мейкап
Г  будинок, намисто
Д  кобіта, пательня

51. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

Природа, (1)до (2)всього (3)прислухаючись, (4)чітко тримає над землею кожний звук: і дівочу пісню, і скрип воза, і клекіт чорногуза.

А дієприслівник
Б прислівник
В прийменник
Г займенник
Д сполучник

 52. Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.

Вид односкладного речення

1 безособове
2 означено-особове
3 неозначено-особове
4 узагальнено-особове

 

Приклад

А  Лечу у світ мелодією вітру.
Б  Об’єднано всі зусилля.
В  Про цей дуб розповідають багато легенд.
Г  Береженого Бог береже, а козака шабля.
Д  На кожен роток не накинеш платок.

 53. Установіть відповідність між видом підрядного речення та його прикладом.

Вид речення

1 з’ясувальне
2 означальне
3 обставинне міри й ступеня
4 обставинне причини

Приклад

А  Не питай про те, що буде завтра.
Б  Де рід лежить, отам твоя земля.
В  Математику слід вивчати, бо вона розум до ладу приводить.
Г  Шкода тих слів, що вичерпали душу.
Д  Неслась галопом, аж боліли ніжки.

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.