НМТ на 200 балів! Тренувальні різнотипні тести (Варіант № 9) (2)

Мова – це великий дар природи, розвинутий i вдосконалений за тисячолiття з того часу, як людина стала людиною (Кiндрат Крапива)

ВАРІАНТ 9

Завдання 1–5 мають по чотири варіанти відповіді, із яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

Прочитайте текст і виконайте завдання 1–5 до нього.

(1) Після особливо сніжної зими, коли весна приходила рання, повінь заливала наше село. (2) Вода затоплювала хати, з шумом лилася в погреби, у підвали, і люди прямо по вулиці плавали на човнах. (3) Дорослим – горе, нам – радість. (4) Як же цікаво плавати у великих ночвах або, просто на збитих у пліт, дошках. (5) Потім, коли спадала вода, наші батьки починали залагожувати наслідки стихійного лиха. (6) І щоразу селом ходила чутка, що в когось у печі застряг сом (За А. Дімаровим).

1. Орфографічну помилку допущено в слові речення

А третього               Б четвертого                       В п’ятого                  Г шостого

2. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А другому               Б другому                            В четвертому          Г п’ятому

3. У називному відмінку в тексті вжито слово

А зими                      Б хати                                   В наслідки               Г чутка

4. Складносурядним  є речення

А перше                    Б друге                                 В четверте                Г шосте

5.Неповним реченням є

А перше                    Б третє                                  В п’яте                      Г шосте


Завдання 6–10 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

6. На третій склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ
А псевдонім
Б симетрія
В помовчати
Г сімдесят

7. Орфографічну помилку допущено в рядку
А прохання, ввічливість, випікання, покуття
Б волосся, уявлення, іменник, хрещенна
В хрещення, Стрітення, ранні, закінчення
Г поєднання, вважалося, останній, пошанування

8. Підкреслені літери позначають той самий звук у рядку
А Зіна враз розгадала загадку.
Б Візьми з вази бузок.
В Кузьма везе козу на базар на возі.
Г Зненацька зозуля злетіла з гілки.

9. Тільки в множині вживаються всі іменники в рядку
А іменини, ноги
Б канікули, хрящі
В відвідини, лінощі
Г дебати, вівці

10. Лише іменники чоловічого роду в усіх рядках, ОКРІМ
А перекис, пил, підпис
Б полин, поступ, продаж
В пропис, псалтир, таксі
Г розпач, розсип, рояль


Завдання 11–25  мають по чотири  варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

11. Усі слова записані в алфавітному порядку
А декларація, дворічний, дьоготь, допомога
Б досліджувати, довіреність, Донецьк, друкування
В довговіїй, доброзичливий, дев’яносто, Дніпро
Г дзвоник, дзеркальний, данина, довгодзьобий
Д диктант, димохід, динаміт, директива

12. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А розсипається, капустяний, розквітла
Б боєць, перевіряють, юність
В дзеркальний, змушений, терпляче
Г кращий, район, княгиня
Д воює, портьєра, рядно

13. Помилку допущено в написанні усіх числівників, ОКРІМ
А вісьмастами сорока чотирьма
Б дев’ятиста вісімдесяти шістьох
В чотирьомстам двадцятьом двох
Г трьомстам сімдесятьом вісьмомам
Д сьомастами п’ятдесятьма трьома

14. Літеру І на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка
А патолог..чний, оптиміст..чний, техн..чний, косм..чний
Б троп..чний, фольклорист..чний, лог..чний, невролог..чний
В анекдот..чний, енергет..чний, академ..чний, океан..чний
Г ідеолог..чний, метод..чний, археограф..чний, зоолог..чний
Д публ..чний, топограф..чний, хронолог..чний, сцен..чний

15. Усі прикметники утворюються від іменників за допомогою суфікса -ЕВ- (-ЄВ-) у рядку
А груша, емаль, дощ, вогонь
Б алюміній, павич, насіння, матч 
В палац, ситець, спориш, марш
Г кефаль, комиш, стиль, явір 
Д снігур, пічкур, гроза, яблуня

16. Немає орфографічної помилки в реченні
А Знову сяє мені те, що й досі ніким неописане.
Б Були ніби-то на землі чотири тисячоліття без війни.
В До Київа помандрував один із нововиведених сортів.
Г Як навчатися увісні?
Д Місяць якось непомітно виступив з туманного небосхилу.

17. Лексичну помилку допущено в усіх рядках, ОКРІМ
А пам’ятний сувенір
Б виборна кампанія
В колега з роботи
Г зроблено внесок
Д остаточний підсумок

18. Граматичну помилку допущено в реченні
А Дочекавшись літніх канікул, ми поїхали на відпочинок.
Б Повернувшись зі школи, одразу почав виконувати домашнє завдання.
В Марійка мовчала, весело кусаючи губу.
Г Граючи з хлопцями в футбол, мене покликала бабуся.
Д Кожен птах, свою пісню співаючи, здіймається до небес.

19. Поширеним є речення
А Надійка, на щастя, прикусила язика.
Б Не плач, друже.
В Заклад перейменовано.
Г Байдужість – це злочин.
Д Мабуть, дощ іде.

20. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Деякий час усі сиділи задумавшись.
Б Переставши бути собою, поет втрачає й себе самого.
В Лінивий спить сидячи, а робить лежачи.
Г Цю гімнастичну вправу роблять стоячи.
Д Хороших результатів можна досягти, тільки наполегливо працюючи.

21.Тире обов’язково потрібно ставити в усіх реченнях, ОКРІМ (розділові знаки пропущено)
А Кохання вічна тема всіх часів і народів.
Б Десна мов шабля.
В Життя це божевільне рал.
Г Зрадити душу найнижче рабство.
Д Удосконалюватися  значить мінятися.

22. Прочитайте речення.
            … я пропустила …

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків
А завдяки хворобі, три тижні
Б у зв’язку з хворобою, три неділі
В через хворобу, три тижні
Г по хворобі, три тижня
Д через хворобу, три тижня

23. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Притрушені снігом липи на бульварі Шевченка заламалися тінями.
Б  Принижені вожді принижених народів послів не мають від таких митарств.
В І пахне раннім сонцем і медком земля, легким серпанком оповита.
Г Навіки полюбив я білі хати, вишняки, завихрені білим цвітом і матіол чарівні аромати.
Д У душі – Карпати, синявою вкриті.

24. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак)

Орел,(1) що сидів недалеко на стрімкій скалі,(2) нараз розмахнув широко своїми крилами,(3) вдаривши ними вражено й люто,(4) і звився вгору,(5) а потім він спустився в долину,(6) затримався там на хвилину,(7) приглядаючись до всього,(8) піднявся опісля наново вгору і щез у сивих хмарах.

НЕПРАВИЛЬНО обґрунтовано вживання розділових знаків запропоновано в рядку
А коми 1, 2 – на межі складнопідрядного речення
Б коми 3, 4 – для виділення  відокремленої обставини
В кома 5 – перед складносурядним реченням
Г кома 6 – кома між частинами складного речення з безсполучниковим зв’язком
Д коми 7, 8 – для виділення відокремленої обставини

25. Прочитайте речення
               Іде на ярмарок витрішки купувати.

Оберіть за подібністю синтаксичного значення підкреслений фрагмент у простому реченні та складному
А Не витрачай часу на людину, яка не прагне провести його з тобою.
Б Куди орли літають, туди сорок не пускають.
В Людина створена для щастя, як птах до польоту.
Г Якщо вашим очам доводилося хоч раз бачити все те, то не забути вам того довіку.
Д Кому легко на серці, до того весь світ сміється.


У завданнях 26–30 до кожного з чотирьох фрагментів інформації, позначених цифрою, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант,
позначений буквою.

26.Установіть відповідність

Вид односкладного речення

1  означено-особові
2  неозначено-особові
3 узагальнено-особові
4  безособове

 

Приклад

А  Морозом вікна позамуровано.
Б  Батьків не вибирають.
В  Коло воріт – мальви.
Г  Для добрих друзів відчиняю дім.
Д  Присвистують, притупують, ще пустяться в танець.

 

27. Установіть відповідність між синонімічними фразеологізмами

Фразеологізм

1  узяти через край
2  аж у вухах вітер свистить
3  накручувати хвоста
4 дати маху

Значення

А  швидко
Б  помилитися
В  померти
Г  критикувати
Д  перестаратися

 28. Установіть відповідність між фрагментом складнопідрядного речення та видом його підрядної частини.

Речення

1 Наша зустріч відбулася саме тоді, ...
2 ...однак люди повернулися в Україну.
3 Це не та зустріч, ...
4 Учитель розповів, ...

Вид підрядного речення

А  обставинне допустове
Б  обставинне причини
В  обставинне часу
Г  означальне
Д  з’ясувальне

29. Доберіть приклад до кожного виду відокремленого члена речення (розділові знаки пропущено).

Відокремлений член речення

1 означення
2 додаток
3 обставина
4 прикладка (різновид означення)

Приклад речення

А  Кімната за його свідченням була розмальована кольоровою глиною.
Б  Хлопець успішно склав НМТ з усіх предметів у тому числі з української мови.
В  Навіть зірвавши з людини маску не завжди побачиш її справжнє обличчя.
Г  Світ знає Олександра Довженка великого кінорежисера.
Д  Геній це великий талант помножений на каторжну працю поділений на безжалісну втому.

 30. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

(1)Приїхавши (2) до нашого села, Віктор Миколайович поселився в Миколиних батьків – займав невелику кімнату, (3)що виходила вікнами в садок, (4) і ми знали про кожен крок учителя.

А дієприслівник
Б дієприкметник
В прийменник
Г займенник
Д сполучник

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.