НМТ на 200 балів! Тренувальні різнотипні тести (Варіант № 14)

Скільки б ти не жив, усе життя треба вчитися (Сенека)

ВАРІАНТ 14

Завдання 1–5 мають по чотири варіанти відповіді, із яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.
Прочитайте текст і виконайте завдання 1–5 до нього.

(1) Малим хлопцем ходив я з товаришами від хати до хати, співаючи колядки. (2) Бачив і відчував те, що, мабуть, побачите й відчуєте ви, перегортаючи сторінки цієї книжки. (3) Пречиста Діва Марія й сам Господь уявлялися мені, як живі люди, зодягнені в наші гуцульські байбараки та кожухи. (4) Тільки мали вони чудодійну силу й хотіли, щоб всі люди були щасливими й добрими. (5) Колядка вчила мене вірити в справедливість і показувала, що світ дуже гарний. (6) Сьогодні наш народ повертається до золотих традицій  українського Різдва. (7) Учіться й ви колядувати – це допоможе вам увійти у світ краси й духовного щастя. (За О. Воропаєм)

1. Порушено норму чергування У — В у реченні

А третьому              Б четвертому          В п’ятому                             Г сьомому

2. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому              Б третьому               В четвертому                      Г п’ятому

3. Простим реченням є

А перше                    Б четверте                В п’яте                                  Г сьоме

4. Безсполучниковим  є речення

А друге                     Б третє                      В четверте                           Г сьоме

5. Дієприслівниковий зворот є в реченні

А другому                Б третьому               В четвертому                      Г п’ятому


Завдання 6–10 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

6. На перший склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ
А статуя
Б колія
В олень
Г течія

7. Орфографічну помилку допущено в рядку
А  розрісся, мотуззя, страхіття, середньовіччя
Б блищати, тихенько, стерегти, деректива
В убозтво, товариство, студентство, казахський
Г панамериканський, пан’європейський, дзвякнути, торф’яний

8. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка
А гості, костюм, сніп, сопілка
Б професор, великий, ровесник, межа
В вітер, вішалка, цвях, вистава
Г каструля, стакан, підносься, салатниця

9. Правильно записані всі форми кличного відмінка в рядку
А Вікторе Петровичу, Ольго Олександрівно, Павло Івановичу
Б Світлано Сергіївно, Інно Павлівно, Василе Борисовичу
В Ганно Миколаївно, Дмитре Володимировичу, Петре Михайловичу
Г Ярославе Євгеновичу, Софію Олексіївно, Миколо Андрійовичу

10. Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників у рядку
А найтепліший, найбільш низький
Б найбільш сильний, наймертвіший
В найменшенький, більший від усіх
Г лисіший, якнайдобріший


Завдання 11–25  мають по чотири  варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

11. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку
А 05.45 – за чверть шоста
Б 08.15 – вісім п’ятнадцять
В 10.40 – за двадцять одинадцята
Г 06.10 – десять хвилин по шостій
Д 15.00 – п’ятнадцята година

12. Правильно вжито наказову форму дієслова в реченні
А Пішли сьогодні в кіно!
Б Ідемте до мене на каву!
В Поміте недоліки цього видання.
Г Обов’язково дасиш мені прочитати цю книгу!
Д Почнімо перегляд нового кінофільму!

13. Прочитайте речення.

Пісня «Як тебе не любити,… мій» на слова … популярна вже більше … років

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків
А Києве, Дмитра Луценка, п’ятидесяти
Б Києве, Дмитра Луценко, п’ятдесяти
В Київе, Дмитра Луценка, п’ятдесяти
Г Києве, Дмитра Луценка, п’ятдесяти
Д Києве, Дмитра Луценка, п’ятидесяти

14. Лексичну помилку допущено в усіх рядках, ОКРІМ
А узяти себе в руки
Б бачити на власні очі
В у словнику біля ста тисяч слів
Г десять років тому назад
Д остання лебедина пісня

15. Правильно поставлено розділові знаки в реченні
А Кров не вода, а серце не камінь.
Б Пролісок квітка ніжна, але смілива.
В Дорога, мандри діло молоде.
Г Пісня і праця великі дві сили.
Д Три рази по три дев’ять.

16. Уписування на місці крапок дієприслівникового звороту ВИКОНАВШИ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ призведе до граматичної помилки в реченні.
А Тетянка ... пішла на прогулянку.
Б ...я усміхнулася.
В ...стало сумно.
Г ...Тетянка зателефонувала подрузі.
Д Сергію, ..., прийдеш до мене?

17. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Холодний вітер, різкий і поривчастий, проймав наскрізь
Б Коні, зморені далекою дорогою, бігли підтюпцем.
В Утомлені й голодні ми повернулися додому.
Г Порізана на пасма земля закружляла.
Д Мама, занепокоєна нашою відсутністю, полегшено зітхнула.

18. Усі сполучення слів є словосполученнями в рядку
А міцна дружба, висока будівля, бити байдики
Б іти пішки, охороняти природу, згідно з законом
В летіти опівночі, екскурсія в музей, йшла співаючи
Г нести радість, знайти себе, швидко і якісно
Д віртуальний кабінет, зорі осінні, підійшов зненацька

19. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Із степу, як із вогкої печери, тягло свіжою прохолодою.
Б Його було викликано до суду, як свідка.
В Це місто прекрасне, як усмішка долі.
Г Хмара, як ніч, налетіла, і сонце сховалося.
Д Стояло, мов зачароване, передгроззя.

20. Повним є речення
А Пташку пізнають в польоті, а людину – у роботі.
Б Дерево міцне корінням, людина – друзями.
В Під хатою – квіття грядкою, а на хаті – лелека з лелечатами в гнізді.
Г Кобзарі та бандуристи – це народні митці.
Д На душі – дивна тривога.

21. Речення із вставним словом (розділові знаки пропущено) є в рядку
А Я вас справді не розумію.
Б Справді за дурною головою ногам діло.
В Навіть часом сліпну від краси.
Г Він принаймні вибачився.
Д Видно шляхи полтавські і славну Полтаву.

22. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Війне вітрець – дзвінка пшениця летить, кидається уплав.
Б Гаї шумлять – я слухаю, хмарки біжать – милуюся.
В Весна була тепла: парувала земля, від перших листочків ішов тонкий аромат.
Г Мені відкрилась істина печальна: життя зникає, як ріка Почайна.
Д Зрідка пробіжить тут заєць, або спиниться на кручі вовк.

23. Прочитайте речення 

Хмарки пливуть з Волині на Поділля.

Оберіть за подібністю синтаксичного значення підкреслений фрагмент у простому реченні та складному
А Який гість, така йому і честь.
Б Дім - це там, де твоє серце.
В Кому легко на серці, до того весь світ сміється.
Г Держави гинуть тоді, коли не можуть відрізнити добрих людей від поганих.
Д Дорослий перетвориться на машину для їжі, якщо забуде у собі дитину.

24. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак)

Поміркуйте,(1) любі друзі,(2) як зробити так,(3) щоб усе добре,(4) що ви відчували цього тижня, не загубилося,(5) не пішло з вашого життя?

НЕПРАВИЛЬНО обґрунтовано вживання розділових знаків запропоновано в рядку
А кома 1 – перед поширеним звертанням
Б кома 2 – перед складносурядним реченням
В кома 3 – перед складнопідрядним реченням
Г кома 4 – перед складнопідрядним реченням
Д кома 5– між однорідними членами речення

25. Однорідні додатки є в реченні
А В очах в тебе синьо і широко.
Б Обніс мене довкруж костьолу тричі й поставив там, ізвідки й підхопив.
В І судний грім моїх морських походів ще й досі чують Кафа і Стамбул.
Г Вершечок з ялинки волікся за батьком і лишав на снігу довгу, мов стежечка, смужку.
Д Світ тільки й цінує діловитість і професіоналізм та ще лакейство і зверхність.


У завданнях 26–30 до кожного з чотирьох фрагментів інформації, позначених цифрою, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант,
позначений буквою.

26. Доберіть приклад до кожного виду відокремленого члена речення (розділові знаки пропущено).

Відокремлений член речення

1 означення
2 додаток
3 обставина
4 прикладка (різновид означення)     

Приклад речення

А  Він ішов тихо іноді зупиняючись і вдихаючи свіже весняне повітря.
Б  Лелеки друзі літа відлітають у дальню путь.
В  Крім стола у кабінеті було декілька стільців.
Г  Сіра маленька вона була непомітна в бур’янах.
Д  Йому наприклад хочеться плакати а він мусить удавати здорового.

27. Доберіть приклад до кожного типу складного речення (розділові знаки пропущено).

Тип складного речення

1 складносурядне
2 складнопідрядне
3 безсполучникове
4 з різними видами зв’язку    

Приклад речення

А  На мить гомін стих і стало чути як десь лунає мелодія.
Б  Співають птицями діброви шумлять хвилюються жита.
В  Підлота не прямує напролом а вона як вовчиця йде вночі на лови.
Г  Я люблю коли є в домі діти.
Д  Мабуть теж шукав би вихід із становища у праці.

28. Установіть відповідність між видом підрядного речення та його прикладом.

Вид речення

1 обставинне мети
2 обставинне часу
3 обставинне міри й ступеня    
4 обставинне наслідку

Приклад

А  Дорогу занесло снігом, так що проїхати важко.
Б  Вода була така чиста, що дно видно.
В  Приїхав Петро, як жито квітувало.
Г  Щоб знати людей, треба пожити з ними.
Д  Мало хто відчуває, яким ти є.

 29. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

Він постукав у віконце, (1)щоб мати відчинила (2)йому двері, прислухався (3)до її ходи, та (4)не почув нічого…

А прийменник
Б сполучник
В частка
Г займенник
Д прислівник

30. Установіть відповідність між фразеологізмами та їхнім значенням

Фразеологізм

1 бувати в бувальцях     
2 варити воду
3 ганяти собак
4 гріти чуба

Значення

А  багато бачити в житті
Б  тяжко, виснажливо працювати
В  триматися гордовито, зазнаватися
Г  ледарювати
Д  знущатися з кого-небудь, показувати свої примхи

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.