Починаються з букви "З"

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

Знайдено серед елементів

[5 Курс] — Залікова контрольна робота з навчальної дисципліни "Основи синтаксичної номінації" для студентів ОР "Магістр філології": обсяг і зразки контольних завдань, критерії оцінювання досягнень студентів.

PDF Модульні контрольні роботи

[6 Курс] — Зразки оформлення титульних сторінок дипломних робіт – для студентів 2 курсу ОР "Магістр" зі спеціальностей 014.01 "Середня освіта  (українська мова та література)" та 035.01 "Філологія  (українська мова та література)"

PDF Захист робіт

[4 Курс] Умовні позначення структурних схем складних речень різної будови та зразки їх написання; схеми синтаксичних розборів складнмх сполучникових і безсполучникових речень – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Схеми синтаксичних розборів

[6 Курс]  — Зразок вступного слова магістранта на засіданні Екзаменаційної комісії під час захисту дипломної роботи – для студентів 2 курсу ОР "Магістр" зі спеціальності 014.01 "Середня освіта  (українська мова та література)".

PDF Захист робіт

[6 Курс]  — Зразок вступного слова магістранта на засіданні Екзаменаційної комісії під час захисту дипломної роботи – для студентів 2 курсу ОР "Магістр" зі спеціальності 035.01 "Філологія  (українська мова та література)".

PDF Захист робіт

[4 Курс] Зразок екзаменаційного білета з курсу "Синтаксис складного речення" - для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Українська мова і література" (ОР "Бакалавр")

PDF Питання до іспитів і заліків

[5 Курс] Державний іспит: Зразок екзаменаційного білета з курсу "Сучасна українська мова" - для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності "Українська мова і література" (ОР "Спеціаліст")

PDF Державна підсумкова атестація

[4 Курс] Державний іспит: Зразок екзаменаційного білета з курсу Методика викладання української мови в ЗНЗ - для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Українська мова і література" (ОР "Бакалавр")

PDF Державна підсумкова атестація

[6 Курс]  — Зразок оформлення анотацій до дипломної роботи – для студентів 2 курсу ОР "Магістр" зі спеціальностей 014.01 "Середня освіта  (українська мова та література)" та 035.01 "Філологія  (українська мова та література)"

PDF Захист робіт

[3 Курс] Зразок технічного оформлення тез доповідей для участі в щорічній студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

PDF Конференції

[3–4 Курси] Зразок оформлення титульної сторінки до курсової роботи  – для студентів 3–4 курсів спеціальності "Українська мова і література" ОКР "Бакалавр"

PDF Захист робіт

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.