[4 Курс] Зразок екзаменаційного білета з курсу "Синтаксис складного речення" - для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Українська мова і література" (ОР "Бакалавр")

PDF Питання до іспитів і заліків

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.