[1–6 Курси] Дві оновлені шкали оцінювання знань й умінь студентів, які навчаються: а) на 1–3, 5–6 курсах; б) на 4 курсі денної та заочної форм.

PDF Питання до іспитів і заліків

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.