[4 Курс] Модульна контрольна робота № 2 з теми "Складні речення безсполучникового типу. Текст" (навчальна дисципліна "Синтаксис складного речення і тексту") –  для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей "Середня освіта (українська мова і література)"  та "Філологія (українська мова і література)" (ОР "Бакалавр").

PDF Модульні контрольні роботи

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.