[3 курс] Узагальнювальні тестові завдання з курсу "Синтаксис (Словосплолучення. Просте двоскладне речення)" для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Тренувальні тести

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.