[5 Курс] – Силабус із обов’язкової навчальної дисципліни (цикл професійної підготовки) «Методика викладання української мови у вищій школі»  - для магістрантів І-го курсу денної та заочної форм навчання предметної спеціальності "Філологія (українська мова і література)".

PDF Робочі програми

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.