Хай квітне завше наш науковий сад!

Життя вимірюється не кількістю наших вдихів, а числом моментів, від яких перехоплює дихання (Майя Енджелоу)

22 грудня 2017 р. на оновленому сайті МОН України оприлюдено наказ № 1605 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 12 грудня 2017 р.». Зміст цього документа важливий не лише для Іванни Михайлівни Струк, колишньої аспірантки, тепер – асистента кафедри сучасної української мови Чернівецького університету, а й для всього нашого колективу. Бо там ідеться про успішний результат захисту кандидатської дисертації нашої колеги на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.02 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (17 жовтня 2017 р.).

 • Диплом кандидата наук
 • 17 жовтня 2017 року, 10.00. Ще мить – і стартує процедура захисту дисертації
 • Презентація результатів наукового дослідження на засіданні спецради
 • Президія спеціалізованої вченої ради К 20.051.02
 • Наукова дискусія щодо актуальності й новизни дослідження
 • Актуальність дисертації нікого з присутніх на засіданні не залишила осторонь
 • Найвідповідальнійший момент захисту
 • Квіти вдячності за сродну працю
 • Сестрина подяка: від серця до серця
 • Уміння розділити радість
 • Члени спеціалізованої вченої ради К 20.051.02
 • Вітальна вервечка в alma mater
 • Після поверненння з МОНУ: «Шкода, що в університеті канікули...»
 • Диплом кандидата наук

  Одержання диплома кандидата наук – визначна подія в житті аспіранта й здобувача наукового ступеня, у життєвих пріоритетах якого щонайменше три роки була Її Величність Наука
 • 17 жовтня 2017 року, 10.00. Ще мить – і стартує процедура захисту дисертації

  Учений секретар спецради кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Наталія Михайлівна Пославська реєструє присутніх у залі членів спецради. Поруч із нею – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Марія Юліанівна Федурко, далі – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови ПНУ імені Василя Стефаника Оксана Дмитрівна Ципердюк, доктор філологічних наук, професор Галина Василівна Бачинська, завідувач кафедри загального мовознавства і слов'янських мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 • Презентація результатів наукового дослідження на засіданні спецради

  Як теоретичні постулати, що їх викладено на 200-х сторінках дисертації, вичерпно висвітлити в доповіді за 15 хвилин? Цю дилему успішно розв’язано!
 • Президія спеціалізованої вченої ради К 20.051.02

  Доповідь Іванни Михайлівни Струк уважно слухають офіційні опоненти проф. Наталія Василівна Кондратенко та доц. Ніна Георгіївна Горголюк, голова спецради – проф. Віталій Іванович Кононенко, заступник голови – проф. Василь Васильович Ґрещук
 • Наукова дискусія щодо актуальності й новизни дослідження

  Слова підтримки від імені кафедри сучасної української мови ЧНУ висловила Олена Кульбабська, член спецради; перспективу дослідження окреслила доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Наталія Мафтин, член спецради
 • Актуальність дисертації нікого з присутніх на засіданні не залишила осторонь

  Доктор філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови ЧНУ Марія Василівна Скаб, член спецради, підтримуючи дисертантку, відзначила переваги виконаної праці та висловила І. М. Струк побажання щодо майбутніх наукових студій
 • Найвідповідальнійший момент захисту

  Голова лічильної комісії Микола Петрович Лесюк, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов'янських мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», оголошує результати голосування:

  «За» – 15 голосів.
  «Проти» – немає.
  «Утримався» – немає.

 • Квіти вдячності за сродну працю

  Творчий тандем Учителя й Учня: доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови Наталія Олександрівна Руснак та Іванна Михайлівна Струк, її аспірантка. VIVAT PROFESSORES!
 • Сестрина подяка: від серця до серця

  «Без любові й підтримки рідних цього дня могло б і не бути», – переконана Іванка. У ці напружені дні опорою для неї була рідна сестричка – Богдана. Адже ім’я її – БОГ-ДАНА!
 • Уміння розділити радість

  Під час захисту члени кафедри сучасної української мови, ті, які змогли поїхати до Івана-Франківська і яким довелося «край боронити», проводячи пари зі студентами, щиро вболівали за Іванку. На світлині в центрі – доценти Алла Миколаївна Агафонова, Оксана Василівна Максим’юк та Інеса Степанівна Макар (Гуйванюк).
 • Члени спеціалізованої вченої ради К 20.051.02

  У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» свого часу під керівництвом світлої пам’яті Ніни Василівни Гуйванюк захистили дисертації аспіранти й здобувачі кафедри сучасної української мови, зокрема:

  1997 р. – Бережан Лариса Василівна. Категорія спонукальності в сучасній українській мові;
  1998 р. – Кульбабська Олена Валентинівна. Напівпредикативні кон¬струкції в сучасній українській мові;
  1998 р. – Рабанюк Любов Степанівна. Ґенітивні речення в сучасній українській мові;
  1999 р. – Томусяк Людмила Миколаївна. Семантико-синтаксична організація речень з дуплексивами;
  1999 р. – Агафонова Алла Миколаївна. Авторизовані конструкції в сучасній українській мові;
  2000 р. – Шабат Світлана Тарасівна. Категорія питальної модаль¬ності в сучасній українській мові;
  2001 р. – Чолкан Валентина Андріївна. Речення з суб’єктивно-модальними формами в сучасній українській мові;
  2006 р. – Валігура Ганна Анатоліївна. Семантико-синтаксична структура речень з іллокутивними предикатами.

  Отже, і ми по праву відчуваємо себе частиною славної стефаниківської філологічної родини, продовжуючи й нині тісну співпрацю з Прикарпатським університетом – флагманом впровадження європейських стандартів науки та освіти
 • Вітальна вервечка в alma mater

  18 жовтня 2017 р. Кафедра сучасної української мови зі щирими побажаннями «щоб якнайшвидше ДАКнулося» на адресу беніфіціантки :-)))
 • Після поверненння з МОНУ: «Шкода, що в університеті канікули...»

  На завершення презентації – відхилення від гендеру:

  Vivant omnes virgines
  Graciles, formosae!
  Vivant et mulieres
  Tenerae, amabiles,
  Bonae, laboriosae!


  Хай живуть дівчата всі —
  Стрункі та ласкаві!
  Хай усі жінки живуть,
  Що любов, тепло несуть,
  Ніжні, в праці жваві!

  Переклад «Gaudeamus igitur» Андрія Содомори

Нині Іванна Михайлівна приймає щирі вітання від рідних, друзів і колег з іншою радісною подією – одержанням диплома кандидата філологічних наук!

У приватній бесіді Іванка (це я плавно переходжу від офіціозу до звичного спілкування. – О.К.) зізналася, що дуже хвилювалася, прибувши 29 січня о 6.00 до столиці України. Київ зустрів не дуже привітно – вітром, свинцевими хмарами, дощем... До 10-ої ранку був час для вагання: «А раптом мій диплом не готовий?», «Чого я ввечері ще не зателефонувала до ДАКу?». Ці та інші думки додавали адреналіну новоспеченому кандидату наук. Проте все сталося так, як і гадалося: ДОБРЕ. Від дотику до омріяного диплома в ошатній вишневій обкладинці злегка затремтіли пальці. І було чого, адже шлях до цього урочистого моменту зовсім не простий і досить тривалий. Ось його часопростір:

2008 рік, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – річне навчання в магістратурі.

2009 рік, філологічний факультет ЧНУ – захист дипломної роботи на тему «Комунікативна будова драматичного тексту (на матеріалі творів буковинських письменників)» під керівництвом д. філол. н., проф., завідувача кафедри сучасної української мови Ніни Василівни Гуйванюк. Оцінка «відмінно».

2010–2012 рр. – здобувач кафедри сучасної української мови. Активно працює над науковою темою «Співвідношення вербальної та невербальної комунікації у драматичному тексті (на матеріалі творів буковинських письменників)», що її запропонувала Н. В. Гуйванюк.

2012–2016 рр. – аспірант кафедри (заочної форми навчання). Саме в цей час почалася плідна співпраця з науковим керівником дисертації – д. філол. н., проф. кафедри сучасної української мови Наталією Олександрівною Руснак, ученицею професора Ніни Гуйванюк. На засіданні Наукової координаційної ради «Українська мова» Інституту української мови НАН України (протокол № 63 від 13 грудня 2012 р.) уточнено тему дослідження: «Взаємодія вербальних і невербальних засобів комунікації у драматичному текст».

2018 рік – успішний захист дисертації, де з’ясовано лінгвальну природу доаматургійного тексту буковинських письменників другої половини ХІХ – початку ХХ ст., твори яких розглянуто як фіксований аналог, модель спонтанного мовлення, що охоплює вербальні репліки мовців у взаємодії з компонентами невербальної комунікації. Уперше авторка виокремила основну одиницю спілкування – імплікатуру, яка репрезентує взаємодію репліки та ремарки.

Схвальні відгуки про кваліфікаційне дослідження подали у спецраду офіційні опоненти д. філол. н., проф., завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету Наталія Василівна Кондратенко та к. філол. н., доц., заступник директора з наукової роботи Інституту української мови НАН України Ніна Георгіївна Горголюк.

Автореферат дисертації зацікавив провідних мовознавців України, серед яких Анатолій Панасович Загнітко, Віктор Михайлович Бріцин, Жанна Василівна Колоїз, Олена Олегівна Маленко, Ганна Іванівна Мартинова, Людмила Миколаївна Марчук, Анатолій Михайлович Поповський, Любов Василівна Струганець, Раїса Олександрівна Христіанінова.

Прогнозованим результатом захисту є голосування членів спеціалізованої вченої ради – усі 15 голосів «За». Що було потім? Відповідь очевидна: хвиля радості, тремтливий голос, подяка, вітання, квіти, усмішки, побажання, світлини на згадку... Одним словом, – РАДІСТЬ!

8
9
20
19

Тема дисертації Іванни Михайлівни доводить органічність вербалізованих засобів і омовленої ремарки під час комунікації. Отож у дусі одержаних результатів переходимо до партитури авторського тексту – ремарки.

(О.К.: Майже десять років виконуючи обов’язки вченого секретаря спецради в Чернівецькому університеті, я не раз чула від дисертантів легку іронію, мовляв, стільки зусиль, здоров’я, нервів заради... одного паперу?! Так, але цей диплом полісемантичний: він доводить нашу щиру любов до філології, працелюбність, силу волі, вміння визначати життєві пріоритети, виправдати сподівання свого Вчителя. А ще – зрозуміти ціну любові й підтримки батьків і рідних, друзів і колег, їхнє вміння щиро порадіти твоїм успіхам). 

Саме з цією перемогою ми сердечно вітаємо нашу завжди всміхнену й доброзичливу Іванку!

У цей ювілейний для Тебе рік бажаємо надійного здоровʼя, радості, натхненної праці та успіхів, довгої та щасливої наукової долі! Сповнення мрій і добрих помислів, глибокої віри, постійної надії та безмежної любові!


Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Коментарі  

Богдана Струк
# Богдана Струк 06.02.2018, 12:06
Не перестаю захоплюватись Вашими актуальними новинами, Олено Валентинівно! Читати їх не тільки приємно, а щей корисно, поповнюючи свій словниковий запас :-)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...