На філологічному факультеті ЧНУ успішно стартував онлайн-дайджест магістрантів-філологів

 Зібратися разом – це початок, триматися разом – прогрес, працювати разом – успіх (Генрі Форд)

Проводити лекції та практичні заняття віддалено, не бачити студентів, не мати змоги індивідуально пояснити складне питання з обов’язкової або вибіркової навчальної дисципліни, святкувати визначні події з віртуальними гостями.. Чи могли викладачі закладів фахової передвищої та вищої освіти  уявити такі кардинальні зміни у своїй роботі до березня цього року? Упевнені: НІ. Утім, адаптивний карантин під час поширення короновірусу вніс несподівані корективи в традиційний навчальний процес та змусив усіх суб’єктів освітнього простору терміново опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи, методики та прийоми. Діжиталізація охопила всіх: покоління Z і покоління, народжене в ХХ столітті.

09.10.2019 6

 

Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати майбутніх бакалаврів і магістрів-філологів, дати раду технічним проблемам виявилось зовсім не легко! І за цих обставин особливої ваги набули фахові дисципліни якісної підготовки спеціалістів за двома освітніми напрямами – «Філологія (українська мова та література)» й «Середня освіта (українська мова та література)». Зокрема, відповісти на багато актуальних науково-методичних проблем, зрозуміти творчу лабораторію викладача-словесника, з’ясувати сутність традиційних і новітніх форм викладання української мови – ось мета нової для магістрантів І-го курсу навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в ЗВО».

 

09.10.2019 8

...Непомітно промайнули два місяці навчання в паралельних векторах – онлайн і в умовах змішаної форми (офлайн + онлайн). Отож після лекцій і практичних занять стало абсолютно очевидним, що сучасна вища освіта — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, що відбувається здебільшого за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного (але об’єднаних спільною працею!) учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціює на ґрунті сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. На часі – обговорити особливості реформування закладів вищої освіти України, окреслити здобутки й недоліки навчальних «ньюформатів», збагатити педагогічний лексикон новими поняттями й дефініціями, сформувати уявлення про сучасні технології навчання тощо. Зазначені чинники мотивували нас до проведення модульного контролю знань і вмінь магістрантів з обов’язкової дисципліни «Методика викладання української мови в ЗВО» по-новому – як науково-методичний онлайн-дайджест «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ», що успішно стартував на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 info  ЩО? ДЕ? КОЛИ?

checked 1  ЧАСОПРОСТІР:  
 • 26 жовтня 2020 року 08:20 – 10:00; 14:40 – 16:00. Відеоконференція (платформа Google Meet).
 • 02 листопада 2020 08:20 – 10:00; 10:00 – 11:10. Відеоконференція (платформа Google Meet).
 checked 1  ПОДІЯ: науково-методичний онлайн-дайджест «Актуальні проблеми викладання української мови в закладах вищої освіти».
 
checked 1 УЧАСНИКИ: магістранти, які здобувають освіту за спеціальністю  «Філологія (українська мова та література)» й «Середня освіта (українська мова та література)», зокрема:
 • І-го курсу денної форми навчання (501 і 502 академічні групи);
 • ІІ-го курсу денної та заочної форм навчання («Середня освіта (українська мова та література)»), які завершують проходження асистентської і педагогічної (виробничої) практик на кафедрі сучасної української мови.
checked 1  МОДЕРАТОРИ Й ОРГАНІЗАТОРИ ОНЛАЙН-ДАЙДЖЕСТУ:
 • доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови Олена КУЛЬБАБСЬКА;
 • кандидат філологічних наук, асистент кафедри сучасної української мови Наталія ШАТІЛОВА.

checked 1 ГОСТЬОВА ДОПОВІДЬ

 • Світлана ТОДОРЮК, викладачка української мови та літератури Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу% нагороджена нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» та «Василь Сухомлинський». Т е м а  д о п о в і д і: «Прийоми критичного мислення та візуалізація навчання як засоби розвитку ключових компетентностей студентів».

checked 1  ЕМОЦІІЙНИЙ ІНТЕЛЕЕКТ (EI) : емпатія, оптимістичність, самоповага, самоактуалізація.

06.09.2020 6

users 1  Науково-методичний онлайн-дайджест об’єднав зацікавлених учасників на 6 дискусійних майданчиках: 

Секція 1. Концептуальні засади мовної освіти у вищій школі України.

Секція 2. Інноваційні процеси в методиці викладання лінгвістичних дисциплін у ЗВО.

Секція 3. Навчальний процес у вищій школі: організація та активізація пізнавальної діяльності студентів-філологів.

Секція 4. Професійна підготовка філологів у контексті компетентнісної парадигми вищої освіти.

Секція 5. Педагогічна культура майбутніх філологів: лінгводидактичний аспект.

Секція 6. Дистанційне навчання в системі вищої освіти.


ПРОГРАМА
науково-методичного онлайн-дайджесту
магістрантів-філологів

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


06.09.2020 8

Може постати питання: чого саме науково-методичний дайджест обрано формою підсумкового спілкування? Обґрунтуємо наш вибір:

1. ДАЙДЖЕСТ – це інформаційний продукт, що містить виклад творів / текстів як витягів з оригіналу або як добірку основних думок автора в повному чи скороченому форматі. Отож магістранти готують свої доповіді у світлі сучасних вимог академічної доброчесності, добирають збіжні й протилежні концепції та погляди науковців, педагогів-практиків (із інтернету й друкованих наууково-методичних праць), при цьому чітко фіксуючи джерело інформації.

2. Формат навчально-методичного онлайн-дайджесту спрямований на виформовування основних компетенцій, що їх повинні здобути студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти в ході навчання, – інтегральних, загальних та спеціальних (предметних, фахових).

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, задекларований у Державному стандарті вищої освіти України (Накази МОН України № 869 від 20.06.2019 р. та № 871 від 20.06.2019 р.), передбачає конкретні результати навчання для студентів-філологів, зокрема:

checked 1 у ході дослідження з обраної тематики магістранти реалізовували такі компетенції:

 • ефективно працювати з інформацією, застосовуючи сучасні методики й технології: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, упорядковувати, класифікувати й систематизувати фактичний матеріал;
 • обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного або лінгводидактичного матеріалу;

checked 1 готуючи теоретичні матеріали дайджесту до перевірки, магістранти мали змогу продемонструвати здатність:

 • створювати, аналізувати й редагувати тексти наукового стилю та різних жанрів;
 • дотримуватися правил академічної доброчесності;

checked 1 доповідь, виголошена на науково-методичному дайджесті, засвідчує уміння магістрантів-філологів:

 • застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби української мови та техніку публічного мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації;
 • доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних або науково-методичних питань, висловлювати власне бачення розв’язання педагогічних проблем сьогодення та обґрунтовувати їх як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема суб’єктам процесу навчання;

checked 1 участь у науково-методичному дайджесті випрацьованого формату забезпечує реалізацію компетенцій:

 • планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній або педагогічній галузі;
 • презентувати результати свого дослідження науковій спільноті в наукових публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо.

06.09.2020 1


Добірне товариство!
Науково-методичний дайджест цьогоріч відбувся в дистанційному форматі. Було цікаво. Фахово. Атмосферно. Успішно.

Але так хотілося, щоб... це було як колись!
А то наш «репозитарій» уже майже рік не поповнився жодною світлиною(.
Якщо хтось із Вас, шановні магістранти, поділиться своїми «запасами», буду вельми вдячна)

 

5
2
3
4
1
6

Нових творчих здобутків! Щиро дякуємо за плідну співпрацю!
А це, крім «Аукціону афоризмів»,... джекпот за активність і креативність. Шкода, що онлайн (⊙ヮ⊙)
 viber 2019 10 29 18 40 16


 Матеріали підготували:

доктор філологічних наук, професор
кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА;

кандидат філологічних наук, асистент
кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Наталія ШАТІЛОВА

kinokamera Запис конференції – у відеосхроні..

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.