Презентація Модельної навчальної програми «Українська мова». 5–9 класи

Бути вчителем у цифрову добу — це навчати навичок майбутнього вже сьогодні (Дженіфер Флемінг)

Упродовж 07 лютого по 11 березня 2023 року відповідно до програми реалізації Всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» проведено методичний онлайн-івент для педагогічних працівників, які викладають предмети мовно-літературної галузі у 5–6-х класах за новим Державним стандартом базової середньої освіти. Ініціатор потужного заходу Міністерство освіти і науки України, організатор відеозустрічей – Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

Програма онлайн-інвенту для педагогічних працівників із авторами модельних навчальних програм для 5–6-х класів

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

25 лютого 2023 року на платформі Zoom презентував результати своєї роботи авторський колектив із Буковини.

prezentatsiia 2

URL: https://kulbabska.com/news/na-knyzhkovii-polytsi/609-modelna-navchalna-programa-ukrajinska-mova-5-9-klasi

Добірне товариство!

Щиро вдячні Вам за Ваше бажання зустрітися й обговорити нагальні освітянські питання щодо впровадження концепції Нової української школи. Ви можете запитати: а хто це МИ? Ми – це творча група, автори Модельної навчальної програми з української мови для 5-9 класів з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти:

prezentatsiia 3

 Сучасна система освіти України зазнає кардинальних змін, що спричинено її виходом до європейського та світового простору. Ці зміни стосуються всіх навчальних предметів освітнього процесу в Новій українській школі, серед яких чільне місце посідають предмети мовно-літературної галузі.

prezentatsiia 4

 

Отож базовими документами для впровадження концепції НУШ є:

blog accept 48 Державний стандарт базової середньої освіти (Наказ МОНУ № 898 від 30 вересня 2020 р.)

blog accept 48 Типова освітня програма для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти (Наказ МОНУ № 235 від 19 лютого 2021 р.)

blog accept 48 Модельна навчальна програма – документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством.

blog accept 48 Навчальна програма – документ, що визначає послідовність досягнення результатів навчання учнів з навчального предмета (інтегрованого курсу), опис його змісту й видів діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних для їх упровадження, та затверджується педагогічною радою закладу освіти.

blog accept 48 Календарне планування – розподіл у часі окремих уроків із урахуванням кількості годин, що визначаються програмою на кожну тему, кількості тижневих годин (визначених навчальним планом) і розкладу занять.

Готуючись до реалізації ідей НУШ у базовій школі, учитель-філолог передовсім повинен:

icon 48 apply по-перше, ознайомитися з модельною навчальною програмою з української мови (інтегрованого курсу) або з кількох затверджених МОНУ модельних програм обрати найефективнішу з огляду на:

 •  регіональну специфіку;

 •  традиції роботи свого закладу загальної середньої освіти;

 •  індивідуальні психологічні особливості учнів / учениць 5 класів;

 •  освітні потреби та запити здобувачів освіти;

 •  технічне оснащення кабінету тощо;

icon 48 apply по-друге, розробити з огляду на власний педагогічний досвід навчальну програму, передбачивши кількість годин на вивчення тієї чи тієї теми, визначивши

 •  мовну змістову лінію,

 •  мовленнєву змістову лінію,

 •  соціокультурну змістову лінію,

 •  очікувані результати й види навчальної діяльності.

icon 48 article edit Модельна навчальна програма

– це рамковий документ, що забезпечує академічну свободу сучасного вчителя-мовника, установлює групи обов’язкових результатів навчання та демонструє авторську концепцію розгортання навчального процесу на засадах компетентнісного та діяльнісного підходів в контексті формування метапредметних умінь.

У процесі підготовки модельної навчальної програми (а це абсолютно новий аспект нашої діяльності, на який було передбачено всього 1 місяць!) авторки взяли участь у кількох вебінарах проєкту «Навчаємося разом», ініційованих Міністерством освіти і науки України, Інститутом модернізації якості освіти за фінської підтримки освітніх реформ в Україні:
iconka 8 Вебінар 1. Освітнє середовище, методи роботи та багато іншого. Спікерка: Рія ПАЛМКВІСТ, канд. пед. наук, експерт із питань освіти.

iconka 8 Вебінар 2. Методи роботи – види діяльності. Спікерка: Аня ХУРІНАЙНЕН-КОСУНЕН, викладачка Школи підготовки вчителів Віккі.

iconka 8 Вебінар 3. Багатодисциплінарний навчальний модуль – практико-орієнтована педагогіка ЛІС. Спікерка: Аня ХУРІНАЙНЕН-КОСУНЕН, викладачка Школи підготовки вчителів Віккі.

iconka 8 Вебінар 4. Види навчальної діяльності в модельній програмі. Спікерка:  Юлія РОМАНЕНКО.

iconka 8 Вебінар 5. Компетентністний підхід у фінських шкільних підручниках. Спікерка: Яркко ЛОМПІСЕЛЬКА, докт. пед. наук, Гельсинський університет і проєкт НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ.

prezentatsiia 12  screenshot 7 

На основі партнерства, обговорення методології укладання модельної навчальної програми, уточнення її змістового наповнення визначили такі пріоритети:

prezentatsiia 7jpg  prezentatsiia 8 

Що саме охоплює поняття морально-духовного та соціально-громадянського досвіду, необхідного для життя і професійного утвердження в глобалізованому світі? Це зокрема:

 • пізнавати себе, інших людей і світ навколо себе за сформованою системою ставлення;

 • аргументувати й обстоювати свою позицію щодо процесів, явищ і фактів дійсності;

 • самовизначатися в складних життєвих ситуаціях, породжувати нові ідеї;

 • ініціювати неконфліктну комунікацію в колективі на основі порозуміння та поваги до інших поглядів, віросповідань, культур;

 • критично оцінювати різні типи інформації, події, ситуації, вчинки тощо;

 • одержувати естетичну насолоду від українського слова.

prezentatsiia 9   prezentatsiia 13jpg

Отже, авторська модельна програма зосереджена на «трьох китах» – на знаннях, уміннях і ціннісних ставленнях учня – національно-мовної особистості, компетентного мовця, який з повагою ставиться до державної мови, усвідомлено – до власного рівня володіння мовою, відповідально – до своїх мовленнєвих дій.

Структура, змістове наповнення, аспекти й очікувані результати навчання української мови в класах із навчанням румунською мовою покликані забезпечити вчителеві ресурс для реалізації поставлених завдань, а учневі – стійкий інтерес до мови.

  32 36 

Авторський колектив завжди відкритий до фахового спілкування, конструктивних зауважень і побажань для досягнення нашої спільної мети – розвивати компетентних мовців і читачів із гуманістичним світоглядом, які володіють рідною, українською та іноземною мовами для духовного, культурного та національного самовираження й міжкультурного діалогу, для збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, виформування ціннісних орієнтацій і ставлень.

Успішні та неуспішні люди не надто відрізняються своїми здібностями.
Вони відрізняються лише своїм бажанням досягнути максимуму свого потенціалу (Джон Максвел).

 Матеріал підготувала

Олена КУЛЬБАБСЬКА,
доктор філологічних наук, 
професор кафедри сучасної української мови
Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.