Презентація Модельної навчальної програми предметно-мовного інтегрованого навчання для 5–6 класів

Без прагнення до наукової роботи вчитель потрапляє під владу трьох демонів: механічності, рутинності, банальності.
Рівень майстерності вчителя залежить від здатності педагога до творчо-пошукової роботи (Адольф Дістервег)

Реалізація актуальних завдань реформ в Україні неможлива без відповідного рівня володіння державною мовою всіма учасниками освітнього процесу. Цю вимогу сьогодення врахували розробники Концепції Нової української школи, визначивши «…володіння державною мовою» однією із ключових компетентностей для здобувачів середньої та вищої освіти.

У цьому аспекті на часі розпрацювання навчальних програм інтегрованого типу, оновлення підручників, підготовка й апробація навчально-методичних матеріалів для імплементації нормативної бази в галузі освіти й навчально-виховного процесу, зокрема: Конституції України, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Закону України «Про освіту» (стаття 7), Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової середньої освіти, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Європейської хартії регіональних мов або мов меншин тощо.

Необхідність поєднання актуальних і перспективних завдань навчального процесу вимагає використання кращих практик освітнього простору ЄС. Наприклад, якщо вести мову про впровадження практики Естонії в українську систему загальної середньої освіти України, то варто порушити питання білінгвального навчання. Звісно, що багатомовне навчання для України не є абсолютно новим, оскільки в освітніх закладах держави вже нагромаджено цінний досвід навчання школярів кількома мовами. Утім, зазначена вище проблема є актуальною та потребує детального вивчення на теренах полілінгвальної Буковини, оскільки знання державної української мови, рідної (неукраїнської) мови та щонайменше однієї іноземної мови підвищує конкурентоспроможність випускників Чернівеччини на вітчизняному та європейському ринках праці.

Саме ці важливі питання впродовж онлайн-інвенту для педагогічних працівників порушили авторки Модельної навчальної програми з української мови і здоров’я, безпеки та добробуту на основі методики CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) предметно-мовного інтегрованого навчання для 5–6 класів із навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (платформа Zoom,  26 лютого 2023 року).

Творча група об’єднала педагогів різних навчальних закладів краю:

28.03.2024 3  Чернівецький університет представляла проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА;

28.03.2024 4   Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області – Ірина УНГУРЯН, канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою та Юлія ФІЛІП, завідувач НМЦ медіаінформаційного забезпечення освіти;

28.03.2024 5  провідні ЗЗСО – Тетяна ФОНАРЮК, вчитель української мови та літератури Чернівецького ліцею №6 імені О. Доброго, «Вчитель-методист», Анастасія КОСТІНА-КНІЖНИЦЬКА, вчитель української мови та літератури Новоселицького ліцею № 2, «Старший учитель», Оксана СИРОТЮК, практичний психолог Чернівецького ліцею № 9.

 28.03.2024 1

 28.03.2024 2

Програма онлайн-інвенту для педагогічних працівників із авторами модельних навчальних програм для 5–6-х класів

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

icon 48 article edit Із Модельною програмою можна ознайомитися за покликанням:

 https://kulbabska.com/news/na-knyzhkovii-polytsi/583-modelna-prohrama-z-ukrainskoi-movy-i-zdorovia-bezpeky-ta-dobrobutu-na-osnovi-metodyky-clil

Предметно-мовне інтегроване навчання (англ. Content and language integrated learning) – дидактична методика, що вможливлює виформування лінгвістичної та комунікативної компетенції в учнів/учениць нерідною мовою. Отже, використання методики передбачає вивчення немовних предметів іноземними (другими) мовами (рис. 1). (Вікіпедія)

 28.03

Прикметно, що Модельна навчальна програма з інтеграції двох курсів – української мови і здоров’я, безпеки та добробуту – розроблена в рамках дослідно-експериментальної роботи «Розвиток комунікативної компетентності в полікультурному освітньому середовищі засобами технології CLIL» (науковий керівник – Ірина УНГУРЯН, канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою ІППОЧО; науковий консультант – Олена КУЛЬБАБСЬКА, докт. філол. наук, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).

iconka 8 Учасники дослідно-експериментальної роботи від закладів загальної середньої освіти:

Георгій ПОКЛІТАР, директор Волоківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волоківської ОТГ Чернівецької області;

Анжела Бота, директор Боянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Боянської сільради Новоселицького району Чернівецької області;

Лілія БОТЛУНГ, директор Годинівського НВК Острицької ОТГ Чернівецької області;

Лариса БРУЖА директор Красноїльської гімназії Красноїльської ОТГ Чернівецької області;

Іван ІГНАТ, директор Чернівецької гімназії № 6 імені Олександра Доброго Чернівецької міської ради. 

 29.03.2024 3

 29.03.2024 4

 

 29.03.2024 1

 29.03.2024_2.jpg

 

 29.03.2024 5

 29.03.2024_6.jpg

 В Україні інтегрований мовно-предметний спосіб навчання може бути цікавим для закладів освіти з мовою навчання національних меншин (з метою полегшення вивчення учнями державної мови), та й загалом  й для всіх інших освітніх навчальних закладів для якомога ефективнішого вивчення іноземних мов. Адже цей спосіб значно підвищує мотивацію навчання та розширює словниковий запас.

Під час впровадження методики CLIL часто виникають певні труднощі:

blog accept 48 недостатня кількість кваліфікованих викладачів; 
blog accept 48 відсутність можливості підвищення кваліфікації фахівців; 
blog accept 48 складнощі при виборі матеріалів для викладання;
blog accept 48 суспільний супротив.

На уроках учитель фіксує увагу не стільки на відпрацюванні граматичного матеріалу, скільки на засвоєнні лексики та розвитку комунікативних навичок із навчальної теми. Із застосуванням предметно-мовного інтегрованого навчання виформуються всі мовленнєві навички:

icon 48 apply аудіювання,
icon 48 applyчитання,
icon 48 apply говоріння, 
icon 48 apply письмо.

 Мета презентованої Модельної навчальної програми мовного занурення – набуття функційних навичок в рідній (румунській) та другій (українській) мові, що є засобами вивчення інших програмових предметів у ЗЗСО.

Завдання програми:

address book 48 створення сучасного освітнього простору;
 address book 48 розвиток активного мислення та соціальних навиків;
 address book 48 функціональне знання державної (естонської) мови та інших мов (читання, письмо, говоріння і розуміння почутого);
 address book 48 повага культурних цінностей іншого народу;
 address book 48 необхідність в суспільстві на основі якісної освіти.

16.11.2019 1

У реалізації Концепції Нової української школи держава виходить з того, що вивчення української мови є обовʼязковим для всіх громадян України, бо це, як підтверджує багатовіковий досвід держав світу, запорука міжетнічної злагоди, єдності і стабільності суспільства, ефективного функціонування держави, позитивного її сприйняття як повновартісного і незалежного субʼєкта світової спільноти.

Програма мовного занурення має додаткову цінність для двомовної освіти, оскільки метою є набуття функційних навичок обох мов  та подеколи опанування третьої (іноземної) мови. Найхарактернішою особливістю програми мовного занурення є те, що другою мовою учитель навчає загальні предмети, наприклад,  здоров’я, безпеки та добробуту; математику; географію та  історії. Очікуваний результат – учні, які паралельно вивчають румунську й українську мови, матимуть однакові успіхи з таких предметів, такі, як у дітей, що вивчають їх рідною мовою. УчніЇ учениці отримують свої перші мовні/мовленнєві навички природно й відносно легко, оскільки українська мова для людей навколо них є загальним засобом спілкування та пізнання.

icon 48 user Після презентації Модельної навчальної програми відбувся конструктивний діалог
із педагогами Чернівецької області.

 30.03.2024_1_copy.jpg

 30.03.2024_5_copy.jpg

 

 

 30.03.2024_2_copy_copy_copy_copy.jpg

 30.03.2024_3_copy_copy.jpg

 30.03.2024 4

 30.03.2024 6

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.