Лайфхак: «Синтаксичний розбір складних ускладнених речень з різними типами зв’язку»

Будь-яка перешкода переборюється наполегливістю (Леонардо да Вінчі)

Схема синтаксичного розбору складних ускладнених (неелементарних) речень
з різними типами зв’язку

1. Тип речення за комунікативною настановою:
     1.1. Питальне.
     1.2. Непитальне:
          1.2.1. розповідне;
          1.2.2. спонукальне;
          1.2.3. бажальне.
     1.3. Комбіноване (розповідно-спонукальне, питально-спонукальне, розповідно-питальне тощо).
2. Тип речення за емоційним забарвленням:
     2.1. Окличне;
     2.2. Неокличне.
3. За характером предикативних відношень:
     3.1. Стверджувальне;
     3.2. Заперечне;
     3.3. Комбіноване (стверджувально-заперечне / заперечно-стверджувальне).
4. За кількістю предикативних одиниць:
     4.1. СПР ускладненої (неелементарної) структури.
     4.2. Ука­зати кількість ПО, пронумерувавши їх та виокремивши граматичні основи.
5. Тип ускладненого речення за характером синтаксичного зв’язку.
     5.1.   Речення з сурядним і підрядним зв’язками:
          5.1.1. Із сурядністю відкритої структури та підрядністю.
          5.1.2. Із сурядністю закритої структури та підрядністю.
     5.2.   Речення із сурядним і безсполучниковим зв’язками:
          5.2.1. Із провідною складносурядною основою.
          5.2.2. Із провідною основою складного безсполучнико­вого речення.
     5.3. Речення з підрядним і безсполучниковим зв’язками:
          5.3.1. Із провідною основою складного безсполучнико­вого речення.
     5.4. Речення із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язками:
          5.4.1. Із провідною складносурядною основою.
          5.4.2. Із провідною основою складного безсполучнико­вого речення.
          5.4.3. Із провідною основою складнопідрядного речення.
6. Графічна схема (рівнева або лінійна).
7. Кількість рівнів членування.
8. Характеристика компонентів (структурно-семантичних блоків) на першому – логіко-граматичному – рівні членування:
     8.1. За схемою елементарного складносурядного речення;
     8.2. За схемою елементарного безсполучникового речення.
9. Характеристика компонентів на другому (третьому…) – структурно-семантичному – рівні члену­вання:
     9.1. За схемою елементарного простого речення.
     9.2. За схемою елементарного складносурядного речення.
     9.3. За схемою елементарного складнопідрядного речення.
     9.4. За схемою елементарного безсполучникового речення.
10. Засіб синтаксичного зв’язку між ПО.
11. Розбір кожної ПО за схемою простого речення з огляду на її комунікативно-інтонаційну несамостійність.
12. Пунктуація (указати пунктограми).

08.06.2019 6

ЗРАЗКИ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ 
складних ускладнених речень з різними типами синтаксичного зв’язку

(для збереження всіх позначок структурних і графічних схем подаємо в PDF-файлі)

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

На світі ще немає такої гори, вершини якої зрештою не досягне людська наполегливість  (Чарльз Дикенс)

Практичні матеріали підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...