Практичний кейс: Синтаксема як першоелемент різних синтаксичних побудов

Наука – це організовані знання, мудрість – це організоване життя (Іммануїл Кант)

Модуль 1. Загальні проблеми теорії синтаксичної номінації

Навчальний елемент 1.2

СИНТАКСИЧНІ ОДИНИЦІ В АСПЕКТІ НОМІНАЦІЇ
(4 год. – лекції; 4 год. – практичні заняття, 4 год. – сам. робота)

Практичне заняття № 1

Тема: Синтаксема як першоелемент різних синтаксичних побудов

 План

1. Синтаксема як мінімальна конструктивна й семантична одиниця номінації.
2. Диференційні ознаки синтаксем як засобів номінації.
3. Поняття валентності в синтаксисі. Валентно зумовлені / не зумовлені синтаксеми в структурі простого речення.
4. Типологія синтаксем і їх морфологічні вияви:
     4. 1 у простому семантично елементарному реченні;
     4. 2 у простому семантично неелементарному реченні.
5. Схема і зразки розбору мінімальних семантико-синтаксичних одиниць.

Ключові слова: базові та вторинні синтаксеми, семантико-синтаксичні відношення, елементарні та неелементарні синтаксичні одиниці, валентність, предикатна синтаксема, субстанційна синтаксема.

Мета: сформувати у студентів уявлення про обшир синтаксичних засобів номінації, поглибити знання про мінімальні семантико-синтаксичні одиниці сучасної української літературної мови в семантично елементарних і неелементарних простих реченнях; установити їхню типологію, виявити їхні семантичні різновиди, з’ясувати репертуар морфологічних засобів вираження.


compose  Самостійна робота до навчального елемента № 1.2 

Прочитати наукові статті, підготувати питання для обговорення в аудиторії ключових моментів теоретичного викладу:

 Хомич В. Трактування поняття синтаксеми в у наукових дослідженнях 

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

  Коломийцева В. Синтаксема як одиниця семантико-синтаксичного рівня 

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 calendar 2  Практичні завдання 

1. Розібрати за схемою та зразками мінімальні семантико-синтаксичні одиниці (індивідуальні завдання).

2. Подати формально-синтаксичну та семантико-синтаксичну характеристику простих елементарних / неелементарних речень.

1

Шановні магістрантки!

  Для того щоб правильно виконати практичний блок контрольної роботи до модуля № 1,
рекомендуємо скористатися лайфхаками: 

1. bookmark 1 «Синтаксичний розбір синтаксем: схема аналізу та зразки»
(Режим доступу: https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita/309-lajfkhak-sintaksichnij-rozbir-sintaksem-skhema-analizu-ta-zrazki) 

2. bookmark 1 Алгоритм виконання 2-го завдання

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

3. bookmark 1 Зразки виконання 2-го завдання

 ЗАВАНТАЖИТИ PDF


 Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.