Програма щорічної студентської наукової конференції – 2018

Наукова робота студентів – важливий складник формування їх як сучасних висококваліфікованих  фахівців

 

«…Без прагнення до наукової роботи
вчитель елементарної школи неминуче підпадає під владу
трьох педагогічних «демонів»: 
механічності, рутинності, банальності.
Він дерев'яніє, кам'яніє, опускається».
(А. Дістервег)

Ці настанови Фріідріха Адольфа Вільгельма Дістервегавидатного німецького педагога-демократа, послідовника Песталоцці, добре засвоїли студенти, які навчаються за двома спеціальностями: 014.01 – «Середня освіта (українська мова та література») та 035.01 – «Філологія (українська мова та література»). 17–19 квітня 2018 року вони братимуть активну участь у щорічній студентській науковій конференції, що відбудеться в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. У такий спосіб філологи матимуть змогу апробувати результати своїх наукових досліджень, краще підготуватися до захисту курсових і дипломних робіт.

Зокрема, майбутні бакалаври й магістранти кафедри сучасної української мови виголошуватимуть доповіді в двох підсекціях – «Актуальні проблеми ідіостилістики» й «Комунікативно-прагматичні аспекти дослідження речення і тексту». Тримаймо на оці фрагмент програми конференції:

СЕКЦІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК

Підсекція «Актуальні проблеми ідіостилістики»

Керівники: проф. Кульбабська О. В., доц. Томусяк Л. М.
Секретар – студ. 4 курсу Литвиненко О.
(18 квітня, 14.30, вул. М. Коцюбинського, 2, корпус 6, ауд. 54)

Експресивний потенціал риторичних питань у поетичних текстах Ніни Царук.
Студентка 4 курсу Анніта Бербенюк
Науковий керівник – проф. Кульбабська О. В.

 Стилістичні фігури синтаксису з використанням повтору в поезіях М. Ткача.
Студентка 5 курсу Вікторія Пуканюк
Науковий керівник – проф. Кульбабська О. В.

Структурно-семантичне та стилістичне навантаження порівняльних зворотів у мовостилі Галини Тарасюк.
Студентка 4 курсу Анна Петруник
Науковий керівник – доц. Томусяк Л. М.

Лексеми „Прут” і „Черемош” як виразники географічного образу Буковини.
Студентка 4 курсу Олена Поп
Наукові керівники – проф. Кульбабська О. В., к. ф. н., асист. Шатілова Н. О.

Графічні аномалії як засіб індивідуалізації графічної стилістики постмодерного поетичного тексту.
Студентка 4 курсу Олександра Литвиненко
Науковий керівник – проф. Кульбабська О. В. 

 Підсекція «Комунікативно-прагматичні аспекти дослідження речення і тексту»

Керівники: проф. Руснак Н. О., проф. Шабат-Савка С. Т.
Секретар – студ. 5 курсу Голодняк В.
(18 квітня, 14.30, вул. М. Коцюбинського, 2, корпус 6, ауд. 53)

Прислів’я та приказки в українській художній літературі.
Студентка 3 курсу Романна Брездень
Науковий керівник – проф. Руснак Н. О.

Лексико-семантичні засоби мовленнєвої характеристики персонажа-буковинця в драматичних творах Сидора Воробкевича.
Студентка 4 курсу Любов Гаврилюк
Наукові керівники – доц. Гуцуляк Т. Є., к. ф. н., асист. Шатілова Н. О.

Компліментарні висловлення в Інтернет-комунікації.
Студентка 5 курсу Вікторія Голодняк
Науковий керівник – проф. Шабат-Савка С. Т.

Структурно-семантичні параметри питальних речень у народнопісенному дискурсі.
Студентка 4 курсу Ірина Драбчак
Науковий керівник – проф. Шабат-Савка С. Т.

Особливості діалогу як композиційної форми мовлення в драматичному тексті М. Кропивницького.
Студентка 4 курсу Тетяна Кондряк
Науковий керівник – к. ф. н., асист. Струк І. М.

Функційний потенціал односкладних конструкцій у поетичному дискурсі Тамари Севернюк.
Студентка 5 курсу Анна Легун
Науковий керівник – проф. Шабат-Савка С. Т.

Підсекція «Актуальні проблеми української лексикології та лексикографії»

Керівники: проф. Ткач Л. О., доц. Гуцуляк Т. Є.
Секретар – студ. 5 курсу Кукош К.
(18 квітня, 14.30, вул. М. Коцюбинського, 2, корпус 6, ауд. 52)

Лексика пасивного фонду в текстах українського фольклору.
Студентка 3 курсу Надія Вівчар 
Науковий керівник – проф. Ткач Л. О.

Структура двокомпонентних фітонімів української і румунської мов.
Студентка 5 курсу Кріна Кукош
Науковий керівник – проф. Ткач Л. О.

Іменники-новотвори П. Куліша у практиці української лексикографії.
Студентка 4 курсу Ірина Мухаїр
Науковий керівник – проф. Ткач Л. О.

Структурно-семантичні особливості метафорично мотивованої діалектної лексики.
Студентка 5 курсу Юлія Свірнюк
Науковий керівник – доц. Гуцуляк Т. Є.

Лексико-стилістичні особливості українських весільних пісень.
Студентка 3 курсу Вікторія Сторожук
Науковий керівник – проф. Ткач Л. О.

Народнорозмовні джерела мови українських письменників кінця XVII – початку XVIII (на матеріалі творів Климентія Зиновієва).
Студентка 3 курсу Софія Сулима
Науковий керівник – проф. Ткач Л. О.

Словотвірні деривати в контексті авторської стилістики (на матеріалі творів М. Стельмаха).
Студентка 5 курсу Марина Чернюх
Науковий керівник – проф. Ткач Л. О.

Програму в повному обсязі дивися тут:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Бажаємо успіху!  


Р.S. Викладачі й студенти філфаку щиро вдячні к. філол. н., асист. кафедри сучасної української мови Іванні Струк за макетування й підготовку до друку Програми й Матеріалів цьогорічної студентської наукової конференції.

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.