Синтаксична сутність мотивованості складного слова [Текст] / О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська / / Актуальні проблеми менталінгвістики : зб. наук. статей за матеріалами V Міжнародної наук. конф. (Черкаси, 18–20 травня 2007 р.) / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебни; Ін-т української мови НАН України / відп. за вип. Корновенко Л. В. – Черкаси : Ант, 2007. – С. 66–68.

Граматика, Статті, Предикат, Предикація

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.