Співвідношення номінації та предикації у складному слові [Текст] / О.В.Кульбабська / / Вісник Черкаського університету / ред. кол. серії : В. П. Мусієнко (відп. ред.) та ін. – Черкаси : Вид-во Черкаського нац. ун-ту, 2007. – Вип. 116. – С. 27–34. – (Філологічні науки).

Граматика, Статті, Ономасіологія, Номінація, Предикація

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.