• Головна
  • Діяльність
  • Стилістика
  • Фраземи
  • Фразеологічні ресурси мовостилю Богдана Лепкого (Рец. на словник: Фразеологізми у творах Богдана Лепкого / гол. ред. Панцьо С. Є. – Тернопіль : Джура, 2018. – 432 с.) [Текст] / О. В. Кульбабська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного універ

Фразеологічні ресурси мовостилю богдана лепкого (Рец. на словник: Фразеологізми у творах Богдана Лепкого / гол. ред. Панцьо С. Є. – Тернопіль : Джура, 2018. – 432 с.) [Текст] / О. В. Кульбабська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – Вип. 48 : Філологічні науки. – С. 257–260.

PDF Лексикографія, Фраземи

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.