• Головна
  • Діяльність
  • Стилістика
  • Мовна особистість
  • Лінгвокультурний типаж як персоніфікований художній концепт (Рец. на монографію: Сукаленко Т. М. Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі ХІХ ст. : монографія / наук. ред. : В. М. Бріцин. Київ : Вид-чий дім Дмитра Бураго, 2018. 676 с.) [Те

Лінгвокультурний типаж як персоніфікований художній концепт (Рец. на монографію: Сукаленко Т. М. Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі ХІХ ст. : монографія / наук. ред. : В. М. Бріцин. Київ : Вид-чий дім Дмитра Бураго, 2018. 676 с.) [Текст] / О. В. Кульбабська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – Вип. 48 : Філологічні науки. – С. 255–257.

PDF Мовна картина світу, Мовна особистість, Підтекст

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.