Прагматика

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

Прагматичні функції вторинних предикатних синтаксем адвербіального типу (на матеріалі мови творів письменників Буковини) [Текст] / Олена Кульбабська / / Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 545–546 : Слов’янська філологія. – С. 272–280.

PDF Граматика, Статті, Предикат, Прагматика, Предикація, Синтаксема

Стилістичні характеристики заголовка як прагматичного знака журналістського тексту [Текст] / Олена Кульбабська, Ірина Остафійчук / / Актуальні проблеми синтаксису : матеріали міжнародної наук. конф. (Чернівці, 19–21 жовтня 2006 р.) : відп. за вип. Н.В.Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 2006. – С 295–303.

Стилістика, Мова ЗМІ, Статті, Мовна особистість, Прагматика

Стилистический компонент в семантике предложений, осложнённых средствами вторичной предикации [Текст] / Elena V. Kulbabskaja / / Studia Universitatis Babeş-Bolyai / editor coordinator : prof. dr. Ioana Both. – Cluj-Napoca, 2009. – № 1. – S. 15–22. – (Philologia). ISSN: 2284-9270

PDF Стилістика, Статті, Прагматика, Предикація, Просте речення

Структура семантико-ситуативного поля з предикатом „радість” (на матеріалі мови творів М. Івасюка) [Текст] / О.В.Кульбабська / / Творча індивідуальність і мовостиль Михайла Івасюка (До 80-річчя від дня народження письменника) : зб. наук. статей / Управління культури Чернівецької облдержадміністрації, Центр буковинознавства Чернівецького держ. ун-ту ім. Ю. Федьковича; відп секр. О. М. Івасюк. – Чернівці : Молодий буковинець, 1997. – С. 38–40.

Граматика, Статті, Предикат, Прагматика

Текст, контекст і підтекст [Текст] / Олена Кульбабська / / Науковий вісник Чернівецького університету : Творчість Юрія Федьковича в контексті української та світової літератури : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 274–275 : Слов’янська філологія. – С. 340–345.

Інше, Статті, Прагматика, Підтекст, Текст

Функційні особливості пояснювально-уточнювальних конструкцій у сучасній українській мові [Текст] / Олена Кульбабська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 29 : Філологічні науки. – С. 40–44.

Граматика, Статті, Прагматика, Просте речення

Функційні параметри атрибутивних синтаксем у поетичному тексті [Текст] / Олена Валентинівна Кульбабська // Perspective contemporane asupra lumii medieval / Universitatea din Piteşti; Facultatea de litere. – Piteşti, 2011. – № 3. – С. 191–198. – (Centrul de studii medieval şi premoderne).

Граматика, Статті, Прагматика, Предикація, Прикметник, Просте речення, Синтаксема

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.