Інше

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

„І щоб душі поетової вияв на нас, як рідний, з чужини повіяв” (Варіантність синтаксичних конструкцій в оригіналі та перекладі) [Текст] / О.В.Кульбабська / / Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / ред. кол. : В. М. Ожоган (відп. ред. вип.) та ін. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2015. – Вип. 136. – С. 11–17. – (Філологічні науки : мовознавство).

Варіантність, Інше, Статті, Мовна картина світу, Перекладний текст, Мовна особистість, Мовні домінанти

Асистентська практика магістрів філології [Текст] : навч.-метод. посібник / укл. : Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 48 с.

Інше, Методичні посібники, Методика викладання

Асистентська практика магістрів філології : щоденник-звіт / укл. : Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 120 с.

Інше, Методичні посібники, Методика викладання

Біобібліографія до 60-річчя професора Ніни Гуйванюк [Текст] / МОН України, Чернівецький націон. ун-т імені Юрія Федьковича / упор. : О.В.Кульбабська, Ю.М.Пацаранюк; автор вступ. ст. О.В.Кульбабська. – Чернівці, 2009. – 82 с.; порт., ілюстр. (Біобібліографія видатних учених України).

Інше, Методичні посібники, Постаті в мовознавстві

В іскристих філігранях рідного слова (до ювілею професора Ніни Гуйванюк) [Текст] / Олена Кульбабська / / Українська мова. – 2010. – № 1. – С. 118–125.

Інше, Статті, Постаті в мовознавстві

Відкриваючи неозорий світ рідного слова (Рец. на кн. : Загнітко А. П. „Подих рідного слова” : монографія. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 236 с.) [Текст] / Олена Кульбабська // Романо-слов’янський дискурс : зб. наук. праць / наук. ред. М. М. Попович. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. : 721. – С. 95–97.

Інше, Рецензії та огляди, Мовна картина світу, Постаті в мовознавстві, Мовна особистість

Гуйванюк Ніна Василівна [Текст] / О.В.Кульбабська // Енциклопедія сучасної України. – Т. 6. – К. : Інститут енциклопедичний досліджень НАН України, 2006. – С. 598.

Інше, Статті, Постаті в мовознавстві

Державна підсумкова атестація з української мови та методики викладання української мови [Текст] : навч.-метод. посібник / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 304 с.

Вправи і завдання, Інше, Методичні посібники, Методика викладання, Сучасна українська мова

Державна підсумкова атестація з української мови та методики викладання української мови [Текст] : навч. електронне видання комбінованого використання / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська, О.В.Кардащук. – Вид. 4-е, випр. і доповн. – Чернівці : ТОВ «Наші книги», 2016. – 314 с. – (Бібліотека студента).

PDF Навчальні посiбники, Інше, Методика викладання, Сучасна українська мова

Дослідження мовного світу Ольги Кобилянської в Чернівецькому університеті (50–80-ті рр. ХХ ст.) [Текст] / Олена Кульбабська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 732–733 : Слов’янська філологія. – С. 129–139.

PDF Інше, Рецензії та огляди, Мовна картина світу, Мовна особистість

Душі моєї білий птах… [Текст] / Олена Кульбабська // Буковинський журнал : громадсько-політичний літературно-мистецький і науково-освітній часопис / гол. ред. Мирослав Лазорук. – 2013. – № 4(90). – С. 172–175.

Інше, Статті, Постаті в мовознавстві, Мовна особистість

Имплицитные способы передачи новой информации в художественном тексте / Елена Кульбабская // Диалог славистов в начале ХХІ века : материалы международного научн. симпозиума (Клуж-Напока, Румыния, 24–26 мая 2013 г.) : тезисы докл. – Клуж-Напока : Изд-во ун-та им. Бабеша-Бойаи, 2013. – С. 40–41.

Інше, Статті, Мовна особистість, Предикація, Прагматика, Текст

„Кождий народ в своїй рідній мові дістає скарби освіти...” [Текст] / Ніна Гуйванюк, Олена Кульбабська // Університетський вісник : [газета Чернівецького національного ун-ту ім. Ю. Федьковича]. – 2002. – № 2, лютий. – С. 1.

Інше, Статті, Мовна картина світу, Мовна особистість

Концепт каяття в повісті Ольги Кобилянської „Земля” [Текст] / О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська / / Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : у 2-х ч. / упор. : В. Ф. Чемес. – К. : Вид-полігр. центр „Київський університет”, 2001. – Ч. І. – С. 478–485.

Інше, Концепт, Статті, Мовна картина світу

Концептуальна картина світу в повісті Ольги Кобилянської „Земля” [Текст] / О.Кардащук, О. Кульбабська / / Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць / ред. кол. : Олексенко В. (відп. за вип.) та ін. – Херсон : Айлант, 2002. – Вип. ХІV. – С. 341–345. – (Філологічні науки).

Інше, Концепт, Статті, Мовна картина світу, Текст

Лексика сучасної української мови [Текст] : лабораторні завдання / укл. : Л. В. Чувашова, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська, Н. М. Попович. – Чернівці : Рута, 1999. – 50 с.

Вправи і завдання, Інше, Методичні посібники, Сучасна українська мова

Методологічні засади вивчення системних відношень у лексиці [Текст] / О.В.Кульбабська, О.В.Кардащук / / Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. „Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)” (Дніпропетровськ, 15 квітня 2010 р.) / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 90–94.

Інше, Статті

Модульні технології вивчення словотвору української мови [Текст] / Олена Кульбабська, Олена Кардащук / / Вісник Львівського університету : зб. наук. праць / ред. кол. : Т. Ю. Салига (відп. ред.) та ін. – Львів : Вид-во Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 2004. – Вип. 34 : V Міжнародні семантичні читання. – Ч. ІІ. – С. 449–454. – (Серія філологічна).

PDF Інше, Методика викладання, Статті

Морфеміка та словотвір : контрольні завдання [Текст] / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : ЧДУ, 1999. – 32 с.

Інше, Методичні посібники, Сучасна українська мова

Морфеміка та словотвір : лабораторні завдання. Опорні конспекти [Текст] / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2003. – Ч. V. – 76 с.

Вправи і завдання, Інше, Методичні посібники, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.