Другий тиждень асистентської практики – підготовка пробних лекцій і практичних занять

Педагог – це людина, яка плекає дві думки там, де раніше зростала одна (Е. Хоббард)

1

Другий тиждень асистентської практики магістрантів предметної спеціальності 014.01«Середня освіта (українська мова та література)»,

які проходять практику на кафедрі сучасної української мови  ЧНУ імені Юрія Федьковича – період пробної практики

bookmark 1 Актуально! До записника практикантів

У період пробної практики магістрант за допомогою керівника практики готує розгорнуті плани-конспекти пробних занять – лекцій, практичних і семінарських. Загалом має бути підготовлено і проведено не менше ніж 5 пробних лекцій і 5 практичних занять. Пробні заняття необхідно проводити в присутності викладача або керівника практики.

Інший важливий аспект діяльності магістранта – аналіз ефективності викладацької діяльності й виховної роботи викладача-філолога.

 Мета активного етапу асистентської практики:

checked 1  ознайомитися зі специфікою активізації електронних курсів із дистанційного навчання в системі moodle@chnu.edu.ua

checked 1  сформувати уявлення про освітню програму спеціальності , за бажання запропонувати зміни в її основній частині:

Освітньо-професійна програма «Українська мова» зі спеціальності 0.14 «Середня освіта» (2021 р.)

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти)

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

checked 1  опрацювати силабуси освітніх компонентів – обов’язкових і вибіркових дисциплін, розташованих на сайті філологічного факультету за покликанням:

 http://philology.chnu.edu.ua/?page_id=6020

checked 1  здійснювати взаємовідвідування лекцій і практичних занять з філологічних курсів, прорецензувати 1 відвідувану лекцію та 1 практичне заняття (надрукувати на аркушах А 4 формату);

checked 1  узагальнити  досвід проведення лекцій із обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін філологічного циклу у ЗВО;

checked 1  вивчити методику підготовки різнотипних тестових завдань із мовознавчих / літературознавчих курсів – закритої або відкритої форми;

checked 1  підготувати план-конспект пробного практичного заняття або лекції  з обов’язкових навчальних дисциплін;

checked 1  взяти участь у складанні плану виховної роботи академгрупи (під керівництвом її наставника);

checked 1 працювати в Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (у залі періодики), методичному кабінеті філологічного факультету;

checked 1  спланувати науково-дослідницьку роботу для апробації результатів дипломної роботи;

checked 1 результати спостережень і виконаної роботи записувати в Щоденник асистентської практики.

07.09.2020 2

Усі наші мрії неодмінно здійсняться, якщо будемо мати сміливість іти за ними до кінця (Уолт Дісней)

 Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
керівник практики
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...