СО_Модульна контрольна робота 1: інформаційний кейс

Без зусилля ваш талант – це всього лише невикористаний потенціал. Без зусилля ваше вміння – це тільки те, що ви могли зробити, але так і не зробили (Вуді Ален)

icon 48 userСпец. 014 «Середня освіта (українська мова та література»

 Модульна контрольна робота № 1 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СИНТАКСИСУ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

(орієнтовна кількість балів – 25).

question mark  ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК МОДУЛЯ № 1
(для актуалізації опорних знань)

   micphone 48 «Синтаксис української мови як лінгвістичне вчення та навчальна дисципліна»;

 micphone 48 «Словосполучення як значеннєва мовна одиниця»;

 micphone 48  «Типи підрядного зв’язку та семантико-синтаксичних відношень у словосполученні». 

icon 48 alert Питання для самоконтролю. URL: https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita/724-sohotuimosia-do-modulnoi-kontrolnoi-roboty-1-pytannia-dlia-samokontroliu-iii-kurs-2

5039042 САМОСТІЙНА РОБОТА ДО МОДУЛЯ № 1

 1. Законспектувати

icon 48 apply  Зв’язок синтаксису з іншими розділами мовознавства
(Джерело: Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. К. : Вища шк., 1994. С. 7–19).

 2. Роздрукувати й вклеїти в зошит дві таблиці

icon 48 apply  Словосполучення і слово (порівняльна характеристика).

icon 48 apply  Словосполучення і просте речення (порівняльна характеристика).

(Джерело: Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська.  Чернівці, : Рута 2003.  159 с.). URL: https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/manuals/Kulbabska.com--Metodicni_Posibniki--Sintaksis_sucasnoi_ukrainskoi_movi_2003_rik.pdf)

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК ЗАВДАНЬ

icon 48 article edit  Вичленовування словосполучень із речень, їхня характеристика (за вивченими класифікаціями)

icon 48 newsfeeds cat Завдання 1. Прочитайте речення. Вичленуйте мінімальні синтаксично вільні словосполучення і схарактеризуйте їх за схемою: а) тип словосполучення за структурою; б) тип словосполучення за морфологічним принципом; в) тип словосполучення за граматичним значенням; г) різновид синтаксичного зв’язку між компонентами; ґ) засоби оформлення зв’язку (10 балів).

Маруся за той час розиралася по церкві й залюбки догризала солодку грушку (К. Малицька).

icon 48 newsfeeds cat Завдання 2. Заповніть таблицю, розподіливши подані словосполучення / сполучення слів за ступенем зв’язаності (подільності) компонентів на вільні та зв’язані (нечленовані), синтаксично й семантично зв’язані, фразеологічно зв’язані (5 балів).

Натиснути клямку; натискати на всі педалі; перший із гостей; хтось чужий; годувати досхочу; годувати пожданиками; очі небес; нелюдські злидні; море слухачів; нелюдським голосом.

screenshot so

icon 48 article editПовний синтаксичний розбір словосполучення як одиниці «малого синтаксису» за схемою

icon 48 newsfeeds cat Завдання 3. Розберіть за схемою два словосполучення (10 балів):

будемо співати веселих пісень; щиро подякувати другові.

icon 48 alert Схема й зразки синтаксичного розбору словосполучень.  Лайфхак для правильного виконання завдання. URL: https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita/310-lajfkhak-sintaksichnij-rozbir-slovospoluchennya-skhema-analizu-ta-zrazki

2

Контрольну роботу підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.