Антитеза

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

Поетика синтаксичних структур: ознаки-маркри творчості М. Ткача [Текст] / Ю. Рибчинська, О. Кульбабська // Досліджуємо Буковину : наукові дослідження слухачів Буковинської Малої академії наук учнівської молоді (до 25-річчя Дня незалежності України) / відп. за вип. Тріска М. К. – Чернівці : КОПНЗ „БМАНУМ”, 2016. – Ч. 2. – С. 4–12.

Граматика, Антитеза, Епітет, Статті, Експресивність, Ідіостиль, Метафора, Мовна особистість

Поетичний синтаксис Михайла Ткача [Текст] / Олена Кульбабська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 41 : Філологічні науки. – С. 132–138. (фахове видання, зареєстроване в наукометричній базі Copernicus, ISSN 2309-9771, ICV 2014: 45.757);

Антитеза, Стилістика, Епітет, Статті, Експресивність, Ідіостиль, Мовна особистість, Синтаксичний паралелізм

„У серці з болем протиріч люблю, надіюсь і чекаю...” (Антитетичне моделювання світу в поетичних текстах Анни Дущак) [Текст] / О. В. Кульбабська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / ОНУ імені І. І. Мечникова; ред. кол. вип. : Н. В. Кондратенко та ін. – Одеса : ОНУ, 2016. – Вип. 2 (14), т. 21. – С. 79–87. – (Серія : Філологія).

PDF Антитеза

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.