• Головна
  • Діяльність
  • Стилістика
  • Антитеза
  • У серці з болем протиріч люблю, надіюсь і чекаю...” (Антитетичне моделювання світу в поетичних текстах Анни Дущак) [Текст] / О. В. Кульбабська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / ОНУ імені І. І. Мечникова; ред. кол. вип. : Н

„У серці з болем протиріч люблю, надіюсь і чекаю...” (Антитетичне моделювання світу в поетичних текстах Анни Дущак) [Текст] / О. В. Кульбабська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / ОНУ імені І. І. Мечникова; ред. кол. вип. : Н. В. Кондратенко та ін. – Одеса : ОНУ, 2016. – Вип. 2 (14), т. 21. – С. 79–87. – (Серія : Філологія).

PDF Антитеза

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.