Методологічні засади вивчення системних відношень у лексиці [Текст] / О.В.Кульбабська, О.В.Кардащук / / Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. „Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)” (Дніпропетровськ, 15 квітня 2010 р.) / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 90–94.

Інше, Статті

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.