Структурно-семантична організація композитів зі значенням простору [Текст] / О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська / / Семантика мови і тексту : зб. статей VIII Міжнародної конф. (Івано-Франківськ, 22–24 жовтня 2003 р.) / Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови НАН України; від. ред. В. І. Кононенко. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – С. 212–215.

Інше, Статті

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.