Медіатехнології у фокусі уваги чернівецьких студентів-філологів

Сучасні медіа – не лише інструмент комунікації, вони осцилографують зовсім інше життя, нову культуру ХХІ століття (Вільям Урічіо)

Добігає кінця 2020–2021 навчальний рік, що докорінно змінив наш професійний простір. Усі ми перебуваємо в інформаційному вирі, коли є щоденна потреба швидко віднайти потрібний матеріал, оцінити його правдивість, актуальність і практичну значущість. А паралельно захистити себе від спаму, фейків і маніпуляцій. У цьому аспекті сучасним педагогам важливо не лише самим уміти застосовувати цифрові технології в навчальному процесі, а й учити цьому наших учнів / учениць, виформовуючи в них інформаційну компетентність і критичне мислення.
Одним із інструментів ефективного використання медіаресурсів в освітньому процесі є освітньо-дослідницький центр «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» під орудою професорки Олени СЕМЕНОГ (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка), на ґрунті якого засновано творче об'єднання «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬ». Пріоритети діяльності новоствореного ТО скеровані на:
  • обмін досвідом імплементації інфомедійної грамотності в уроки / практичні заняття мовно-літературного циклу,
  • формування інфомедійної грамотності майбутніх учителів-тьюторів;
  • випрацювання положення про конкурс методичних розробок з інфомедійним компонентом для ЗЗСО;
  • розробка та наповнення мультимедійного словника з інфомедійної грамотності.

Зауважимо, про результати співпраці у фокусі інфомедійності можна ознайомитися за покликаннями матеріалів, розміщених на нашому сайті:

30.12.2020 21

30.12.2020 1

12.01.2021 10

16.01.2021 1

1. Що? – Інфомедійна грамотність. Де? – «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус». Коли? – 29.12.2020! – https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/451-shcho-infomediina-hramotnist-de-media-vchytelskyi-kampus-koly-29122020

2. SWOT-аналіз: «Інфомедійна грамотність: валізка вправ для словесника» – https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/452-swot-analiz-infomediina-hramotnist-valizka-vprav-dlia-slovesnyka

3. Формула успішної інфомедійної комунікації: Я + ВИ = МИ З ВАМИ! – https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/453-formula-uspishnoi-infomediinoi-komunikatsii-ya-vy-my-z-vamy

4. У «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬському кампусі» презентували концепцію словника з інфомедійної грамотності – https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/454-u-media-vchytelskomu-kampusi-prezentuvaly-kontseptsiiu-slovnyka-z-infomediinoi-hramotnosti

Упродовж грудня–січня 2021 року в роботі творчого об'єднання брали активну участь і викладачі кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА, доц. Оксана МАКСИМ’ЮК та асист. Наталія ШАТІЛОВА, а також магістранти спец. 014.01 «Середня освіта (українська мова і література)». Обговорення актуальних проблем щодо запобігання інфомедійній пандемії в глобалізованому світі об’єднало команди викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Горлівського інституту іноземних мов, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Волинського національного університету імені Лесі Українки. Неабиякий інтерес викликали наукові доповіді О. Циганок та О. Санівського (доцентів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини), О. Кульбабської (професорки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича), Н. Грони (докторки педагогічних наук Прилуцького педагогічного коледжу), І. Бакаленка (доцента Запорізького національного університету). Практичні поради презентували вчителі української мови й літератури м. Суми Сумської області, м. Бахмут Донецької області.
 
 29.12.2020 png 

«Досвід , здобутий під час вебінарів і майстерок, варто поширити в alma mater!», – однозгідно подумали ми. І ось під час засідання секції «Лінгводидактичні засади вивчення української мови» (керівники – проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА, доц. Оксана МАКСИМ'ЮК) магістрантка І курсу філологічного факультету ЧНУ спец. 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» Марія ГРИНЧУК презентувала зацікавленій авдиторії попередні результати свого наукового дослідження  «Робота з газетним текстом як засіб реалізації медіатехнологій на уроках української мови» та заохотила студентів до впровадження нових методів і прийомів запобігання інфомедіїній пандемії серед учнів / учениць за допомогою навчального матеріалу з української мови, використання сучасного контенту тощо. Цьогорічна студентська конференція пройшла цікаво й небуденно!

Варто зазначити продуктивну роботу, обмін досвідом та конструктивну комунікацію учасників секційного засідання.
Щиро бажаємо майбутнім учителям-україністам успіху в реалізації окресленої мети досліджень!

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.