Ф_Модульна контрольна робота 1: інформаційний кейс

Без зусилля ваш талант – це всього лише невикористаний потенціал. Без зусилля ваше вміння – це тільки те, що ви могли зробити, але так і не зробили (Вуді Ален)

icon 48 userСпец. 035 «Філологія (українська мова та література»

 Модульна контрольна робота № 1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СИНТАКСИСУ. СИНТАКСЕМА. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

(орієнтовна кількість балів – 30).

question mark  ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК МОДУЛЯ № 1
(для актуалізації опорних знань)

   micphone 48 «Синтаксис української мови як лінгвістичне вчення та навчальна дисципліна»;

 micphone 48«Типологія синтаксичних зв’язків і семантико-синтаксичних відношень у словосполученні, реченні та надфразній єдності»;

 micphone 48«Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць (синтаксем) у сучасній граматичній теорії»; 

 micphone 48 «Словосполучення як значеннєва мовна одиниця»;

 micphone 48«Типи підрядного зв’язку та семантико-синтаксичних відношень у словосполученні». 

icon 48 alert Питання для самоконтролю. URL: https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita/308-hotuimosia-do-modulnoi-kontrolnoi-roboty-1-pytannia-dlia-samokontroliu-iii-kurs

5039042 САМОСТІЙНА РОБОТА ДО МОДУЛЯ № 1

 1. Законспектувати

icon 48 applyЗв’язок синтаксису з іншими розділами мовознавства
(Джерело: Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. К. : Вища шк., 1994. С. 7–19).

 2. Роздрукувати й вклеїти в зошит дві таблиці

icon 48 applyСловосполучення і слово (порівняльна характеристика).

icon 48 applyСловосполучення і просте речення (порівняльна характеристика).

(Джерело: Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська.  Чернівці, : Рута 2003.  159 с.). URL: https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/manuals/Kulbabska.com--Metodicni_Posibniki--Sintaksis_sucasnoi_ukrainskoi_movi_2003_rik.pdf)

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК ЗАВДАНЬ

icon 48 article editРозрізнення різнотипних синтаксичних одиниць, вичленовування їх із тексту 

icon 48 newsfeeds catЗавдання 1. Прочитайте текст. Вичленуйте і дайте загальну характеристику різнотипним синтаксичним одиницям: надфразній єдності, одному складному реченню; одному простому реченню (10 балів).

Приписи етикету з’явилися в глибоку давнину як розумні форми спілкування людей. Та й досі істинним є твердження: якщо люди перестануть чинити за правилами, вони втратять людську подобу. Цих правил, вироблених багатьма поколіннями, надзвичайно багато (О. Корніяка).

icon 48 article editПовний синтаксичний розбір одиниць «малого синтаксису» за схемами

icon 48 newsfeeds cat Завдання 2. Прочитайте речення. Виконайте синтаксичний розбір двох виокремлених синтаксем – базової та вторинної (10 балів).

З плачу дитина й грижу може дістати (М. Матіос).

icon 48 newsfeeds catЗавдання 3. Розберіть за схемою словосполучення (10 балів):

залишитися наодинці із совістю; розв’язати актуальну проблему.

icon 48 alertСхема й зразки синтаксичного розбору синтаксем. Лайфхак для правильного виконання завдання. URL: https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita/309-lajfkhak-sintaksichnij-rozbir-sintaksem-skhema-analizu-ta-zrazki

icon 48 alert Схема й зразки синтаксичного розбору словосполучень.  Лайфхак для правильного виконання завдання. URL: https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita/310-lajfkhak-sintaksichnij-rozbir-slovospoluchennya-skhema-analizu-ta-zrazki

2

Контрольну роботу підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.