Модульні технології вивчення словотвору української мови [Текст] / Олена Кульбабська, Олена Кардащук / / Вісник Львівського університету : зб. наук. праць / ред. кол. : Т. Ю. Салига (відп. ред.) та ін. – Львів : Вид-во Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 2004. – Вип. 34 : V Міжнародні семантичні читання. – Ч. ІІ. – С. 449–454. – (Серія філологічна).

PDF Інше, Методика викладання, Статті

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.