Методика викладання

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

Асистентська практика магістрів філології [Текст] : навч.-метод. посібник / укл. : Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 48 с.

Методичні посібники, Інше, Методика викладання

Асистентська практика магістрів філології : щоденник-звіт / укл. : Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 120 с.

Методичні посібники, Інше, Методика викладання

Державна підсумкова атестація з української мови та методики викладання української мови [Текст] : навч.-метод. посібник / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 304 с.

Вправи і завдання, Методичні посібники, Інше, Методика викладання, Сучасна українська мова

Державна підсумкова атестація з української мови та методики викладання української мови [Текст] : навч. електронне видання комбінованого використання / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська, О.В.Кардащук. – Вид. 4-е, випр. і доповн. – Чернівці : ТОВ «Наші книги», 2016. – 314 с. – (Бібліотека студента).

PDF Навчальні посiбники, Інше, Методика викладання, Сучасна українська мова

Кульбабська О. В. Мовна освіта й мовна культура в освітній системі коледжів мові [Текст] / О. В. Кульбабська // Теорія та практика інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування : зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції / КЗВО «Дніпровський педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради». – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 294 с. – С. 20–22.

PDF Методика викладання

Модульні технології вивчення словотвору української мови [Текст] / Олена Кульбабська, Олена Кардащук / / Вісник Львівського університету : зб. наук. праць / ред. кол. : Т. Ю. Салига (відп. ред.) та ін. – Львів : Вид-во Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 2004. – Вип. 34 : V Міжнародні семантичні читання. – Ч. ІІ. – С. 449–454. – (Серія філологічна).

PDF Інше, Методика викладання, Статті

Тести з методики викладання української мови : методичні рекомендації та завдання для самоконтролю [для студ. ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 020303 „Філологія” спец. 6.02030301 „Українська мова та література”] [Текст] / навч.-метод. посібн. / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська, Н.О.Шатілова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 84 с.

Методичні посібники, Інше, Методика викладання

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.