Інше

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

Сучасна українська мова : програма до державного іспиту. Схеми та зразки мовних розборів [Текст] / укл. : Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2000. – 47 с.

Інше, Методичні посібники, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

Сучасна українська мова : Схеми та зразки мовних розборів. Лінгвометодичні коментарі. Тренувальні вправи та контрольні завдання. Система орієнтирів для самостійної роботи [Текст] : [навч.-методичний посібник] / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2004. – 168 с.

PDF Вправи і завдання, Інше, Методичні посібники, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

Текст, контекст і підтекст [Текст] / Олена Кульбабська / / Науковий вісник Чернівецького університету : Творчість Юрія Федьковича в контексті української та світової літератури : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 274–275 : Слов’янська філологія. – С. 340–345.

Інше, Статті, Прагматика, Підтекст, Текст

Тести з методики викладання української мови : методичні рекомендації та завдання для самоконтролю [для студ. ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 020303 „Філологія” спец. 6.02030301 „Українська мова та література”] [Текст] / навч.-метод. посібн. / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська, Н.О.Шатілова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 84 с.

Інше, Методичні посібники, Методика викладання

Українська мова. Тести. 5–12 класи : [посібник] / за ред. Н.Гуйванюк / автор. кол. : Н.Гуйванюк, В.Бузинська, О.Кардащук, О. Кульбабська, Н. Руснак, Л. Томусяк. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – 374 с. – Автор розділів : „Лексикологія. Фразеологія”, „Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика”, „Лінгвістика тексту”.

Навчальні посiбники, Інше, Сучасна українська мова

Українська мова. Тестові завдання. 5–11 класи : [посібник] / [авт.-укл. : Н.В.Гуйванюк, В. О. Бузинська, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська, Н.О.Руснак, Л. М. Томусяк]; за ред. Н.В.Гуйванюк. – 2-ге вид., переробл. – К. : ВЦ „Академія”, 2012. – 504 с. – Автор розділів : „Лексикологія. Фразеологія”, „Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика”, „Лінгвістика тексту”.

Навчальні посiбники, Інше, Сучасна українська мова

Українська мова. Тестові завдання : 5–11 класи [Текст] : посібник / Н.Гуйванюк, Л. Бережан, В.Бузинська, О.Кардащук, О. Кульбабська, Н. Руснак, Л. Томусяк. – К. : Академія. – 1999. – 528 с. – Співавтор розділів : „Лексика. Фразеологія”, „Будова слова та словотвір”, „Морфологія”.

Навчальні посiбники, Інше, Сучасна українська мова

Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.Гуйванюк, О.Кардащук, О. Кульбабська. – Львів : Світ, 2005. – 304 с.

Навчальні посiбники, Інше, Сучасна українська мова

Хроніка. Відомості про дисертації зі спец. : 10.02.01 „Українська мова”, захищені в спеціалізованій вченій раді К 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича в 2005–2007 р.р. [Текст] / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська / / Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 382–384 : Слов’янська філологія. – С. 323–340.

Інше, Статті, Постаті в мовознавстві

Хроніка. Відомості про дисертації зі спец. : 10.02.01 „Українська мова”, захищені у спеціалізованій вченій раді К 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича в 2008 р.р. [Текст] / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська / / Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 428–429 : Слов’янська філологія. – С. 340–429.

Інше, Статті, Постаті в мовознавстві

Хроніка. Відомості про дисертації зі спец. : 10.02.01 „Українська мова”, захищені в спеціалізованій вченій раді К 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича в 2009–2010 рр. [Текст] / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська / / Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2012. – Вип. 648–649 : Слов’янська філологія. – С. 305–317.

Інше, Статті, Постаті в мовознавстві

Наукова хроніка. Відомості про дисертації зі спец. : 10.02.01 „Українська мова”, захищені у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича в 2011–2013 рр. [Текст] / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська / / Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 661–662 : Слов’янська філологія. – С. 204–237.

Інше, Статті, Постаті в мовознавстві

„Проросте твоя праця із зерна кожного виноградними гронами, стиглим колосом...” (У вінок шани професора Ніни Гуйванюк) [Текст] / Олена Кульбабська // Актуальні проблеми синтаксису : сучасний стан і перспективи дослідження : матеріали Міжнар. наук. читань, присвячених пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри сучасної української мови ЧНУ Ніни Василівни Гуйванюк (Чернівці, 14 листопада 2014 р.) : програма, матеріали й тези доповідей / відп. за вип. : О.В.Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 30–50.

Інше, Статті, Ідіостиль, Постаті в мовознавстві, Мовна особистість

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.