Сучасна українська мова

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

Державна підсумкова атестація з української мови та методики викладання української мови [Текст] : навч.-метод. посібник / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 304 с.

Вправи і завдання, Методичні посібники, Інше, Методика викладання, Сучасна українська мова

Державна підсумкова атестація з української мови та методики викладання української мови [Текст] : навч. електронне видання комбінованого використання / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська, О.В.Кардащук. – Вид. 4-е, випр. і доповн. – Чернівці : ТОВ «Наші книги», 2016. – 314 с. – (Бібліотека студента).

PDF Навчальні посiбники, Інше, Методика викладання, Сучасна українська мова

Лексика сучасної української мови [Текст] : лабораторні завдання / укл. : Л. В. Чувашова, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська, Н. М. Попович. – Чернівці : Рута, 1999. – 50 с.

Вправи і завдання, Методичні посібники, Інше, Сучасна українська мова

Модусні значення дієприслівників у сучасній українській мові [Текст] / О.В.Кульбабська / / Актуальні проблеми синтаксису : матеріали Всеукраїнської наук. конф., присвяченої 85-річчю проф. І. І. Слинька (Чернівці, 16–18 жовтня 1997 р.) / МОН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебни, Ін-т української мови НАН України, Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича; відп. за вип. Н.В.Гуйванюк. – Чернівці : ЧДУ, 1997. – С. 103–104.

Граматика, Дієприслівник, Статті, Сучасна українська мова, Просте речення

Морфеміка та словотвір : контрольні завдання [Текст] / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : ЧДУ, 1999. – 32 с.

Методичні посібники, Інше, Сучасна українська мова

Морфеміка та словотвір : лабораторні завдання. Опорні конспекти [Текст] / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2003. – Ч. V. – 76 с.

Вправи і завдання, Методичні посібники, Інше, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

Морфеміка та словотвір : лабораторний практикум [Текст] / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2000. – Ч. ІІ : Морфеміка. – 34 с.

Вправи і завдання, Методичні посібники, Інше, Сучасна українська мова

Морфеміка та словотвір: лабораторний практикум [Текст] / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2001. – Ч. ІІІ : Морфеміка. – 34 с.

Вправи і завдання, Методичні посібники, Інше, Сучасна українська мова

Морфеміка та словотвір : лабораторний практикум [Текст] / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2002. – Ч. IV : Словотвір. – 20 с.

Вправи і завдання, Методичні посібники, Інше, Сучасна українська мова

Орфоепія сучасної української мови: модульний курс [Текст] : [навч. посібник] / О.В.Кульбабська, Ю.М.Пацаранюк. – Чернівці : Рута, 2007. – 168 с.

PDF Вправи і завдання, Методичні посібники, Інше, Сучасна українська мова

Основи мовознавчих досліджень [Текст]: модульний курс : навч. посібник / О.В.Кульбабська, Н.О.Шатілова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 344 с.

PDF Навчальні посiбники, Інше, Сучасна українська мова

Основные тенденции развития простого предложения в современном украинском языке / Кульбабска Елена  // Simpozionul internaţional «Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XX-lea» (22–24 маi 2014, Cluj-Napoca, România). – Cluj-Napoca : Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 2014. – С. 37–38.

Граматика, Статті, Сучасна українська мова, Просте речення

Поліпропозитивні прості речення в сучасній українській мові [Текст] / Олена Кульбабська / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць : у 2-х ч. / укл. : Анатолій Загнітко [та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – Вип. 11, ч. І. – С. 158–163.

Граматика, Статті, Сучасна українська мова, Пропозиція, Просте речення

Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці : навч. посібник / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – 2-е вид., випр. і доп. – Чернівці : Рута, 2000. – 132 с.

Методичні посібники, Інше, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці : навч. посібник / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – 3-е вид., випр. і доп. – Чернівці : Рута, 2003. – 159 с.

PDF Методичні посібники, Інше, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

Сучасна українська мова : програма до державного іспиту. Схеми та зразки мовних розборів [Текст] / укл. : Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2000. – 47 с.

Методичні посібники, Інше, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

Сучасна українська мова : Схеми та зразки мовних розборів. Лінгвометодичні коментарі. Тренувальні вправи та контрольні завдання. Система орієнтирів для самостійної роботи [Текст] : [навч.-методичний посібник] / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2004. – 168 с.

PDF Вправи і завдання, Методичні посібники, Інше, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

Типи предикації в сучасній українській мові [Текст] / Олена Кульбабська / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / укл. : Анатолій Загнітко [та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – Вип. 7. – С. 81–85.

Граматика, Статті, Сучасна українська мова, Предикація

Типи предикації в сучасній українській мові [Текст] / Кульбабська О.В. / / Загнітко А., Вінтонів М., Сегін Л. Українській синтаксис: навчально-практичний комплекс : навч. посібник [у 2-х ч.]. – Донецьк–Слов’янськ : ДонНУ, 2010. – С. 219–222.

Граматика, Варіантність, Статті, Сучасна українська мова, Предикація

Українська мова. Тести. 5–12 класи : [посібник] / за ред. Н.Гуйванюк / автор. кол. : Н.Гуйванюк, В.Бузинська, О.Кардащук, О. Кульбабська, Н. Руснак, Л. Томусяк. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – 374 с. – Автор розділів : „Лексикологія. Фразеологія”, „Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика”, „Лінгвістика тексту”.

Навчальні посiбники, Інше, Сучасна українська мова

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.