Тести з методики викладання української мови : методичні рекомендації та завдання для самоконтролю [для студ. ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 020303 „Філологія” спец. 6.02030301 „Українська мова та література”] [Текст] / навч.-метод. посібн. / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська, Н.О.Шатілова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 84 с.

Інше, Методичні посібники, Методика викладання

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.